Lån og leje af lokaler

Bibliotekernes og Dokk1’s sale og mødelokaler kan efter ansøgning stilles til rådighed for andre brugere, når lokalerne ikke anvendes til biblioteksformål.

Byrådet har besluttet følgende prioritering af lån af mødelokaler m.m.:

 1. Borgerservice og Bibliotekers egne borgerrettede aktiviteter (herunder aktiviteter i partnerskab med andre).
 2. Udlån til aktiviteter under Folkeoplysningsloven
 3. Udlån til aktiviteter af borgere og institutioner i Aarhus, som ikke er dækket af Folkeoplysningsloven
 4. Udlån til virksomheder i Aarhus Kommune (dog tillades egentlig erhvervsvirksomhed ikke og udlånet (lejen) sker på markedsvilkår)
 5. Udlån til andre kommunale forvaltninger og institutioner
 6. Udlån til brugere, som ikke er hjemmehørende i Aarhus

Lokaler stilles ikke til rådighed til følgende formål:

Private selskaber, receptioner mv.
Egentlig erhvervsvirksomhed

Her finder du lokaler til lån og leje

Bibliotek Lokaletype - læs mere om lokalerne Kapacitet Handicapvenligt Teleslynge
Dokk1 Undervisningslokale 1     24 ja nej
Dokk1 Undervisningslokale 2  16 ja nej
Dokk1 Møderum  32 ja nej
Dokk1 Lille Sal  70 ja ja
Dokk1 Store Sal 247 ja ja
Bavnehøj Mødelokale  10 ja nej
Beder-Malling Lokale på 1. sal  15 nej nej
Risskov Sal  70 ja nej
Viby Sal  150 ja nej
Viby Mødelokale  10 nej nej
Åby Sal  100 ja ja
Åby Mødelokale  12 ja nej


Ansøgning om lån af lokale skal ske til det pågældende bibliotek.

Øvrige biblioteker

På bibliotekerne i Harlev, Hjortshøj, Højbjerg, Lystrup, Skødstrup, Solbjerg, Tilst, Tranbjerg og Trige, er du velkommen til at benytte bibliotekets lokaler både i den bemandede og i den ubemandede åbningstid.
Der kan ikke bookes lokaler, og det forventes, at der tages hensyn til andre brugere og øvrige aktiviteter i lokalerne.

Regler for benyttelsen af lokaler

 • Lokalerne må kun benyttes til de formål, i de tidsrum og på de vilkår, som er aftalt
 • Ansvaret for benyttelse af lokaler, inventar og udstyr påhviler den, der har indgået aftale om lån eller leje
 • Ved offentlig annoncering af arrangementer, der afholdes i bibliotekslokaler, skal det tydeligt fremgå, hvem der er initiativtager og ansvarlig for arrangementet, samt hvortil eventuelle spørgsmål kan rettes
 • Meddelelse om eventuelle mangler eller beskadigelse af lokaler og inventar skal hurtigst muligt gives til bibliotekek
 • Aftaler om ændring i lokaler, inventar og installationer i forbindelse med et arrangement skal træffes med det enkelte bibliotek, og eventuelle merudgifter betales af den, der låner/lejer lokalet
 • Eventuelle udgifter til ekstraordinær oprydning og rengøring efter et arrangement betales af den, der har lånt/lejet lokalet
 • Biblioteket påtager sig intet ansvar for eventuel overlast på eller tyveri af brugernes ejendele

Lokaler stilles ikke til rådighed til følgende formål

 • Private selskaber
 • Egentlig erhvervsvirksomhed

Takster

Takster for leje af lokaler oplyses ved henvendelse til det enkelte bibliotek.