Lån og leje af lokaler

Bibliotekernes og Dokk1’s sale og mødelokaler kan efter ansøgning stilles til rådighed for andre brugere, når lokalerne ikke anvendes til biblioteksformål. Bemærk. Pga. Covid-19 er der ændringer i lokalernes kapacitet.

Byrådet har besluttet følgende prioritering af lån af mødelokaler m.m.:

 1. Borgerservice og Bibliotekers egne borgerrettede aktiviteter (herunder aktiviteter i partnerskab med andre).
 2. Udlån til aktiviteter under Folkeoplysningsloven
 3. Udlån til aktiviteter af borgere og institutioner i Aarhus, som ikke er dækket af Folkeoplysningsloven
 4. Udlån til virksomheder i Aarhus Kommune (dog tillades egentlig erhvervsvirksomhed ikke og udlånet (lejen) sker på markedsvilkår)
 5. Udlån til andre kommunale forvaltninger og institutioner
 6. Udlån til brugere, som ikke er hjemmehørende i Aarhus

Lokaler stilles ikke til rådighed til følgende formål:

Private selskaber, receptioner mv.
Egentlig erhvervsvirksomhed

Her finder du lokaler til lån og leje

Bibliotek Lokaletype - læs mere om lokalerne Kapacitet Handicapvenligt
Dokk1 Undervisningslokale 1     10 ja
Dokk1 Undervisningslokale 2  10 ja
Dokk1 Møderum  30 ja
Dokk1 Lille Sal  35 ja
Dokk1 Store Sal 125 ja
Bavnehøj Mødelokale  10 ja
Beder-Malling Lokale på 1. sal  10 nej
Risskov Sal  70 ja
Viby Sal  50 ja
Viby Mødelokale   4 nej
Åby Sal  60 ja
Åby Mødelokale   7 ja


Ansøgning om lån af lokale skal ske til det pågældende bibliotek.

Øvrige biblioteker

På bibliotekerne i Egå, Harlev, Hjortshøj, Højbjerg, Lystrup, Skødstrup, Solbjerg, Tilst, Tranbjerg og Trige, er du velkommen til at benytte bibliotekets lokaler både i den bemandede og i den ubemandede åbningstid.
Der kan ikke bookes lokaler, og det forventes, at der tages hensyn til andre brugere og øvrige aktiviteter i lokalerne.

Regler for benyttelsen af lokaler

 • Lokalerne må kun benyttes til de formål, i de tidsrum og på de vilkår, som er aftalt
 • Ansvaret for benyttelse af lokaler, inventar og udstyr påhviler den, der har indgået aftale om lån eller leje
 • Ved offentlig annoncering af arrangementer, der afholdes i bibliotekslokaler, skal det tydeligt fremgå, hvem der er initiativtager og ansvarlig for arrangementet, samt hvortil eventuelle spørgsmål kan rettes
 • Meddelelse om eventuelle mangler eller beskadigelse af lokaler og inventar skal hurtigst muligt gives til bibliotekek
 • Aftaler om ændring i lokaler, inventar og installationer i forbindelse med et arrangement skal træffes med det enkelte bibliotek, og eventuelle merudgifter betales af den, der låner/lejer lokalet
 • Eventuelle udgifter til ekstraordinær oprydning og rengøring efter et arrangement betales af den, der har lånt/lejet lokalet
 • Biblioteket påtager sig intet ansvar for eventuel overlast på eller tyveri af brugernes ejendele

Lokaler stilles ikke til rådighed til følgende formål

 • Private selskaber
 • Egentlig erhvervsvirksomhed

Takster

Takster for leje af lokaler oplyses ved henvendelse til det enkelte bibliotek.

Lån af andre kommunale lokaler og idrætsanlæg
Booking af lokaler og idrætsfaciliteter