Lån og leje af lokaler

Bibliotekernes og Dokk1’s sale og mødelokaler kan efter ansøgning stilles til rådighed for andre brugere, når lokalerne ikke anvendes til biblioteksformål.

OBS!
Risskov Biblioteks pavillon skal totalrenoveres i perioden 1. august 2020 til 1. februar 2021. Læs mere her

Byrådet har besluttet følgende prioritering af lån af mødelokaler m.m.:

 1. Borgerservice og Bibliotekers egne borgerrettede aktiviteter (herunder aktiviteter i partnerskab med andre).
 2. Udlån til aktiviteter under Folkeoplysningsloven
 3. Udlån til aktiviteter af borgere og institutioner i Aarhus, som ikke er dækket af Folkeoplysningsloven
 4. Udlån til virksomheder i Aarhus Kommune (dog tillades egentlig erhvervsvirksomhed ikke og udlånet (lejen) sker på markedsvilkår)
 5. Udlån til andre kommunale forvaltninger og institutioner
 6. Udlån til brugere, som ikke er hjemmehørende i Aarhus

Lokaler stilles ikke til rådighed til følgende formål:

Private selskaber, receptioner mv.
Egentlig erhvervsvirksomhed

Her finder du lokaler til lån og leje

Bibliotek Lokaletype - læs mere om lokalerne Kapacitet Handicapvenligt
Dokk1 Undervisningslokale 1     24 ja
Dokk1 Undervisningslokale 2  16 ja
Dokk1 Møderum  32 ja
Dokk1 Lille Sal  70 ja
Dokk1 Store Sal 247 ja
Bavnehøj Mødelokale  10 ja
Beder-Malling Lokale på 1. sal  20 nej
Risskov Sal  70 ja
Viby Sal 150 ja
Viby Mødelokale  10 nej
Åby Sal 100 ja
Åby Mødelokale  20 ja


Ansøgning om lån af lokale skal ske til det pågældende bibliotek.

Øvrige biblioteker
På bibliotekerne i Egå, Harlev, Hjortshøj, Højbjerg, Lystrup, Skødstrup, Solbjerg, Tilst, Tranbjerg og Trige, er du velkommen til at benytte bibliotekets lokaler både i den bemandede og i den ubemandede åbningstid.
Der kan ikke bookes lokaler, og det forventes, at der tages hensyn til andre brugere og øvrige aktiviteter i lokalerne.

Regler for benyttelsen af lokaler
 • Lokalerne må kun benyttes til de formål, i de tidsrum og på de vilkår, som er aftalt
 • Ansvaret for benyttelse af lokaler, inventar og udstyr påhviler den, der har indgået aftale om lån eller leje
 • Ved offentlig annoncering af arrangementer, der afholdes i bibliotekslokaler, skal det tydeligt fremgå, hvem der er initiativtager og ansvarlig for arrangementet, samt hvortil eventuelle spørgsmål kan rettes
 • Meddelelse om eventuelle mangler eller beskadigelse af lokaler og inventar skal hurtigst muligt gives til bibliotekek
 • Aftaler om ændring i lokaler, inventar og installationer i forbindelse med et arrangement skal træffes med det enkelte bibliotek, og eventuelle merudgifter betales af den, der låner/lejer lokalet
 • Eventuelle udgifter til ekstraordinær oprydning og rengøring efter et arrangement betales af den, der har lånt/lejet lokalet
 • Biblioteket påtager sig intet ansvar for eventuel overlast på eller tyveri af brugernes ejendele
Lokaler stilles ikke til rådighed til følgende formål
 • Private selskaber
 • Egentlig erhvervsvirksomhed
Takster
Takster for leje af lokaler oplyses ved henvendelse til det enkelte bibliotek.

Lån af andre kommunale lokaler og idrætsanlæg
Booking af lokaler og idrætsfaciliteter