Skødstrup Sogns Egnsarkiv

Arkivet dækker Skødstrup sogn. Det svarer til det, der indtil 1. januar 1970 var Skødstrup kommune.

Egnsarkivet startede i 1972.

Siden 1995 er der hvert år udgivet en årskalender med billeder og tekster fra sognet, og der afholdes arrangementer, der så vidt muligt har et lokalt islæt. Det er Støtteforeningen for Skødstrup Sogns Egnsarkiv, der forestår driften af arkivet.
I arkivets åbningstid, kan der altid træffes bestyrelsesmedlemmer, som gerne modtager materiale, svarer på spørgsmål og så videre.

Åbningstider:

Første mandag i måneden kl. 16-18. Mandage ulige uger kl. 10-12.   

Adresse:

Arkivet er beliggende i kælderen på lokalcenter Rosenbakken, Grenåvej 701, Skødstrup

Kontakt:

Tlf. Skødstrup Bibliotek i deres åbningstid 8940 9500
Mail skoedstrupegnsarkiv@gmail.com
Flemming Thomsen: 2031 9918.
Ove Udengaard: 2661 5091.

Hjemmeside:

8541.dk