Vejlby-Risskov Lokalhistoriske Arkiv

Vejlby-Risskov Lokalhistoriske Arkiv dækker de nuværende sogne Vejlby, Risskov og Ellevang.

Hele området var Vejlby Sogn indtil 1940, hvor Risskov sogn blev udskilt. I 1974 blev Ellevang Sogn udskilt fra det resterende Vejlby Sogn.

Som administrativ enhed blev Vejlby Sognekommune oprettet i 1841 ledet af et sogne–forstanderskab. I 1867 overgik ledelsen til et sogneråd. Navneændring til Vejlby-Risskov Kommune 1929. Indlemmet i Aarhus Kommune ved kommunesammenlægningen i 1970.    

Åbningstider:

Hver onsdag fra kl. 9-12. Første onsdag i hver måned også kl. 15-17. 
Lukket i juli    

Adresse:

Pavillonen ved Risskov Bibliotek, Fortebakken 1, 8240 Risskov

Kontakt:

Mail: info@vejlbyrisskovarkiv.dk
Telefon i åbningstiden:
2479 2926   

Hjemmeside:

vejlbyrisskovarkiv.dk