Arkivudvalget

Lokalarkiverne er kommunale institutioner, der drives af frivillige med kommunalt tilskud.

Arkivudvalget fungerer som bestyrelse for Foreningen ”Lokalarkiverne i Aarhus Kommune”. Udvalget holder møde fire gange om året. Derudover arrangerer udvalget et årsmøde for de arkivledere og frivillige i de 22 arkiver i Aarhus Kommune.

Udvalgets sammensætning

Arkivudvalget består af en repræsentant for hver af de tre områder, en repræsentant for Lokalhistorie i Hovedbiblioteket, Stadsarkivaren, og en repræsentant fra bliotekernes ledelse.

  • Kirsten Williams (forperson), valgt i Område Syd Beder-Malling Egnsarkiv
  • Email: arkivudvalgetaak@gmail.com
  • Jytte Bjerg, valgt i Område Nord. Spørring Egnsarkiv
  • Peter Poulsen, valgt i Område Vest. Lokalhistorisk Arkiv for Borum og Lyngby Sogne
  • Søren Bitsch Christensen, Aarhus Stadsarkiv
  • Susanne Gilling, Leder Biblioteksservice, Aarhus Kommunes Biblioteker
  • Mikkel Randlev Møller, sekretær for udvalget