Aarhus Bibliotekernes arbejde med demokrati

Demokrati kræver, at mennesker har adgang til viden om verden.
Derfor har det altid været bibliotekernes opgave at sikre fri og lige adgang til viden og oplysning. Men der er mange andre måder, vi som biblioteker kan understøtte og udvikle demokratiet på.
 
Her på siden kan du læse mere om Aarhus Bibliotekernes demokratisyn og vores erfaringer med demokratifremmende arrangementer, projekter og partnerskaber.
 
Her kan du høre et ♫ musikalsk bud på, hvad demokrati er. Værket er udviklet på Aarhus Bibliotekernes Demokratidag 2023 og sammensat og indspillet af Maj Bjørn Ørskov fra Kiosk. Læs mere om demokratidagen her, hvor biblioteksfolk og andre, som hver dag er med til at understøtte demokratiet i Danmark, deltog.

Nyheder