Rum til jer

I Dokk1 er der rum til jer! Ligegyldigt om I er en lokal forening, en NGO, en uddannelsesinstitution, studerende, meningsdannere, iværksættere, andre afdelinger i kommunen eller teknologi-virksomheder, er I inviteret til at lave installationer på Dokk1 og komme i kontakt med de 3500 besøgende, der dagligt har sin gang her.


I Dokk1 vil vi gerne invitere byen og verden indenfor. Her er der plads til indsigt og udsyn, til folkeoplysning og kultur, til debat og refleksion.

Tre områder i det fysiske rum er dedikerede til jer. Torvet, der ligger i nærheden af Caféen, Demokrateket, der er placeret til venstre for Informationen, og Idélab, der fylder et trin midt på Rampen.

Formålet med RUM til JER er at stille fysiske rum til rådighed for byens og landets aktører, at invitere ind og give en platform for interaktiv oplysning, læring og dialog i et offentligt, åbent hus. Visionen for RUM til JER er at sætte mennesket i centrum, at skabe fleksible og dynamiske platforme skabt af partnere i åbne, tilgængelige og uformelle miljøer.

Når I laver en installation i et af de tre områder, så får I adgang til husets mange forskellige besøgende, et centralt placeret installationsrum og professionelt netværk og formidling.

Huset har åbent fra 8-22 på hverdage og 10-16 i weekender.

Her kan I se endnu mere til de tre områders profiler og gode eksempler på vellykkede installationer: