Tranbjerg Lokalhistoriske Samling

Dækker Tranbjerg Sogn.

Arkivet blev grundlagt 1984-85.

Vi er 9 medarbejdere med hver sit speciale.

Arkivets hovedopgave er at få arkivmaterialet registreret, digitaliseret og gjort søgbart,  således at det kan ses på formidlingsportalen: Arkiv.dk. En del af arkivmaterialet kan ses på vores hjemmeside.

Kik ind og få en snak om lokalhistorien - du har måske noget du vil give til arkivet.

Åbningstider:

Tirsdag kl. 15-17.

Adresse:

Tranbjerg Bibliotek, Kirketorvet 6, 8310.

Kontakt:

Tlf. i åbningstiden 8940 9500
Mail: tranbjerglok@gmail.com

Arkivleder:

Niels Brammer , telefonisk henvendelse i og uden for åbningstiden 2629 7269 

Hjemmeside:

www.tranbjerglokalhistorie.dk