Sabro-Faarup Lokalhistoriske Samling

Sabro - Faarup Lokalhistorisk Samling blev stiftet den 23. januar 1979 på grundlag af de store forandringer der skete i lokalområdet, i forbindelse med opførelsen af Sabro Korsvejskole. 

Der blev byggemodnet og udstykket byggegrunde som følge af skolebyggeriet. For Sabros vedkommende, kunne den gamle, og bevaringsværdige bydel være truet af nybyggeriet.

Opstarten af arkivet bestod i, at vi indkøbte 2 arkivskabe, placeret på Sabro Bibliotek. Efter nogle år i biblioteket, blev vi henvist til et tidligere rengøringsrum på 30 m2 i en kælder på Sabro skole. Da der ingen flugtveje er, må der ikke være lønnet personale i arkivet.

Åbningstider:

Træffes efter aftale.

Addresse:

Korsvejsskolen, Sabro Skolevej 4

Kontakt:

Mail: Safa.lokhist@gmail.com

Arkivleder:

Vagn Bødker    

Hjemmeside:

www.sabro-faarup-lokalhistoriskesamling.dk

Læs mere om Sabro Fårup Kommune