Forslag til arrangementer

Har du et forslag til et arrangement på Dokk1 eller til et af vores lokale biblioteker?

Kontakt os med en kort beskrivelse af dit forslag til: arrangementer@dokk1.dk

Vi laver planer for events og arrangementer to gange om året. Vi får rigtig mange henvendelser og kan ikke love at besvare alle henvendelser vedr. arrangementer. Vi garanterer dog, at vi tager alle forslag op til vurdering.

Hvis du har brug for mere information om mulighederne for selv at lave arrangementer i Aarhus, kan du besøge hjemmesiden Arrangør i Aarhus. 

Rum til jer

I Dokk1 er der rum til jer! Lige gyldigt om I er en lokal forening, en NGO, en uddannelsesinstitution, studerende, meningsdannere, iværksættere, andre afdelinger i kommunen eller teknologi-virksomheder, er I inviteret til at lave installationer på Dokk1 og komme i kontakt med de 3500 besøgende, der dagligt har sin gang her.

Kontakt os med en kort beskrivelse af dit forslag til rumtiljer@dokk1.dk

Læs mere om hvordan du kan bruge Dokk1s rum