Brabrand-Årslev Lokalhistoriske Arkiv

Arkivet dækker den tidligere Brabrand-Årslev sognekommune og har to spændende områder: Brabrand (med det mere traditionelle) og Gellerup (der er multikulturelt og i kraftig udvikling).

Arkivets omfattende samlinger er gennemregistrerede.
Brugerne er både lokalhistorikere og studerende, forskere, kunstnere m.m. En del kommer fra udlandet. Arkivet har mange samarbejdspartnere i lokalområdet – og uden for lokalområdet.

Indsamlingen af materiale omfatter billeder, avisudklip, salgsopstillinger, reklamer, erindringer, arkivalier (inkl. elektroniske arkivalier) etc., og der lægges stor vægt på samtidsdokumentation.

Formidlingen sker gennem foredrag, byvandringer, udgivelse af lokalhistorisk kalender samt udgivelse af hæfter om lokalhistoriske emner.

Åbningstider:

Første lørdag i måneden kl. 10.00-13.00 - og efter aftale

Adresse:

Gellerup Bibliotek, Karen Blixens Boulevard 23, 8220 Gellerup

Kontakt:

Mail: post@brabrandarkiv.dk
Telefon 3068 3343 (Henrik Andersen) og 2910 5247 (Lars Nikolajsen)

Hjemmeside:

www. Brabrandarkiv.dk