Regler for lån og leje af lokaler på Åby Bibliotek

Du kan ansøge om at låne lokaler på Åby Bibliotek og på andre biblioteker i Århus

Regler for lån af lokale på Åby Bibliotek pr. 1/10-22


Åby Bibliotek har følgende lokaler til udlån:


Salen

Plads til 100 personer. Mulighed for opstilling med eller uden borde. Man stiller selv op og rydder på plads.

Lokalet er udstyret med:

 • mikrofonanlæg 
 • projektor til PC via HDMI
 • tavle/whiteboard
 • teleslynge

Studiekredslokalet

Plads til 12 personer. Fast opstilling med borde og stole.

Lokalet er udstyret med:

 • 65" TV til visning fra PC via HDMI

KLUBB1

Klubben består af flere lokaler: Alrummet, Spejlrummet og Projektrummet.

Der kan være flere brugere i KLUBB1 på samme tid. Alle har ret til at bruge køkken og toilet.
Opvaskemaskinen startes når den er fuld. Hvis man møder ind til en ren opvask, tømmer man maskinen.
Man stiller møbler på plads og rydder op efter sig selv.

Følgende kan lånes efter aftale ved booking: Bluetooth højttaler og projektor.

Alrummet:
Plads til ca. 30 personer. Fast opstilling med borde og stole.

Spejlrummet:
Plads til ca. 8-10 personer. Ingen møbler.

Projektrummet:
Plads til ca. 6-8 personer. Fast opstilling med borde og stole.

Nøgle

Ved benyttelse af lokaler udenfor bibliotekets åbningstid, er lokalebrugerne selv ansvarlige for, at nøglen er afhentet i bemandingstiden, som er:
Mandag til torsdag fra kl. 10-18 og lørdag fra kl. 10-14

Brug af lokalerne

Lokalebrugere er selv ansvarlige for op- og påpladssætning af borde og stole.
Lokalet skal efterlades i samme stand som ved modtagelsen.
Borde aftørres og gulvet fejes.
Alt affald bortskaffes af lokalebrugerne.
Eventuelle udgifter til ekstraordinær oprydning og rengøring kan opkræves.
Ved overtrædelse af reglerne og/eller ved grov misligholdelse af inventar m.v. vil den, der har indgået aftale, være erstatningspligtig.

Rygning

Rygning er ikke tilladt på bibliotekets grund.

Personalets anvisninger skal følges.
 

Problemer af bygningsmæssig karakter (ikke IT)

Pedellen kan kontaktes på tlf.: 51520952.

Åbent Bibliotek 7.00 – 22.00

Åby Bibliotek er et åbent bibliotek udenfor den betjente åbningstid, hvorfor man som bruger af lokalerne, må forvente at andre borgere har adgang til biblioteket og dets faciliteter. Dette betyder også at alle lokaler skal være forladt senest kl. 22.00, da alarmen aktiveres på dette tidspunkt.

OBS! Evt. udkald til alarmselskab, som følge af eks. åbne vinduer, eller lokalet ikke er forladt rettidigt, vil efterfølgende blive opkrævet af lokalebrugerne til gældende takst, ca. kr. 2000.

Biblioteket forbeholder sig ret til i særlige tilfælde at ændre og/eller tilbagekalde givne tilladelser.


Vilkår

Lokaler stilles vederlagsfrit til rådighed til følgende formål:

 • Arrangementer i henhold til Folkeoplysningsloven, når arrangøren er en kreds, som er hjemmehørende i Aarhus Kommune.
 • Møde med offentlig adgang, hvortil der ikke opkræves entré, og som er arrangeret af foreninger, råd, bevægelser eller enkeltpersoner hjemmehørende i Aarhus Kommune.
 • Generalforsamlinger i foreninger.
 • Lukkede medlemsmøder i f.eks. politiske, faglige og religiøse foreninger hjemmehørende i Aarhus Kommune.

Lokaler stilles til rådighed mod betaling til følgende formål:

 • Kommercielle arrangementer, hvortil der opkræves entré.

Lokaler stilles ikke til rådighed til følgende formål:

 • Private selskaber
 • Egentlig erhvervsvirksomhed
 • Gudsdyrkelse eller kirkelige handlinger

Takster
Takster for leje af lokaler oplyses ved henvendelse til det enkelte bibliotek.

Regler for benyttelsen af lokaler

 • Lokaler må kun benyttes til de formål, i de tidsrum og på de vilkår, som er aftalt.
 • Ansvaret for benyttelse af lokaler, inventar og undervisningsmateriale påhviler den, der har truffet aftale om lån eller leje.
 • Ved offentlig annoncering af arrangementer, der afholdes i bibliotekslokaler, skal det tydeligt fremgå, hvem der er initiativtager og ansvarlig for arrangementet, og hvortil eventuelle spørgsmål kan rettes.
 • Meddelelse om eventuelle mangler eller beskadigelse af lokaler og inventar skal hurtigst muligt gives til biblioteket.
 • Med hensyn til salg og indtagelse af øl og spiritus samt tobaksrygning henvises til lokale regler på det enkelte bibliotek.
 • Aftaler om ændring i lokaler, inventar og installationer i forbindelse med et arrangement skal træffes med det enkelte bibliotek, og eventuelle merudgifter betales af den, der låner lokalet.
 • Eventuelle udgifter til ekstraordinær oprydning og rengøring efter et arrangement betales af den, der har lånt lokalet.
 • Biblioteket påtager sig intet ansvar for eventuel overlast på eller tyveri af brugernes ejendele.
 • Skulle lokalebrugerne foranledige udløsning af alarmen, skal de selv betale de medfølgende udgifter til alarmselskabet.
 • Biblioteket forbeholder sig ret til at ændre og/eller tilbagekalde givne tilladelser

Ansøgningsskema

For at låne et lokale skal der udfyldes et ansøgningsskema. Hvert år den 1. marts behandles alle indkomne ansøgninger med henblik på fordeling af lokalerne i perioden 1. august til 31. juli efterfølgende år. Senere indkomne ansøgninger behandles i den rækkefølge de modtages.

Underskrevet ansøgningsskema kan afleveres på biblioteket eller indscannes og sendes på mail til aabybibliotek@aarhus.dk

Du kan finde ansøgningsskemaet herunder: