Regler for lån og leje af lokaler

på Åby Bibliotek

Generelt om lån og leje af lokaler ved bibliotekerne i Aarhus. Se mere her

Ansøgningsskema
Find ansøgningsskema nederst på siden.

Underskrevet ansøgningsskema kan afleveres på biblioteket eller indscannes og sendes på mail til aabybibliotek@aarhus.dk

Biblioteket forbeholder sig ret til at aflyse Deres arrangement, såfremt biblioteket selv skal bruge lokalerne.

Hvert år den 1. marts behandles alle indkomne ansøgninger med henblik på fordeling af lokalerne i perioden 1. august til 31. juli efterfølgende år. Senere indkomne ansøgninger behandles i den rækkefølge de modtages.

Lokalet
Hvis der opstår bygningsmæssige problemer (udenfor bibliotekets bemandede åbningstid) kan bibliotekets vagt kontaktes på Tlf. 51 52 09 52

Nøgle 
Nøgle skal afhentes i bibliotekets bemandede åbningstid tidligst dagen før.

Alarmsystem
Brugerne bør sikre sig instruktion i alarmsystemet og hvornår lokalerne senest skal forlades.

Salen og mødelokalet skal være forladt senest kl. 22.

Udgifter til alarmselskab foranlediget af lokalebrugere betales efter gældende takst.

Lokalet.
Brugerne er selv ansvarlige for op- og påpladssætning af borde og stole. Lokalet forlades i samme stand som ved modtagelsen. I salen findes teleslynge.

Åby Bibliotek har ubemandet åbningstid. Det betyder at andre brugere også har adgang til biblioteket, når der er udlånt lokaler. Ved arrangementer i ubemandet åbningstid må døren ikke stå åben.