Bibliotekernes lovgrundlag

Biblioteksloven ligger til grund for Aarhus Kommunes Bibliotekers virke.

Aarhus Kommunes Bibliotekers virksomhed foregår på grundlag af Lov om biblioteksvirksomhed, Biblioteksloven, som den hedder i daglig tale.

Biblioteksloven er en fælles lov for folke- og forskningsbiblioteker. Den indeholder bl.a. oplysninger om bibliotekernes formål og opgavefordeling.

Til Biblioteksloven knytter sig Bekendtgørelse om biblioteksvirksomhed, som giver anvisninger om, hvordan loven skal bruges.