Internetpolitik

Bibliotekerne giver adgang til information i mange medier, såvel trykte (bøger, tidsskrifter) som digitale ( cd´ere, cd-rom) og netbårne (Internettet). Udvælgelsen af materialerne sker ud fra Bibliotekslovens bestemmelser om kvalitet, alsidighed og aktualitet i udbuddet.

Til brug for publikum er der opkoblet computere til Internet i Bibliotekerne. Der kan søges information på alle computere opkoblet til Internettet. På udvalgte computere i de forskellige afdelinger kan der chattes, e-mailes og kommunikeres. Visse computere er dog forbeholdt bestemte typer af søgning f.eks. i Bibliotekernes Web-katalog.

Personalet giver råd og vejledning i benyttelsen af Internettet, ligesom der løbende afholdes introduktioner. Bibliotekerne har til formål at understøtte informationssøgning.

Alle kan gratis benytte Internettet såfremt retningslinierne overholdes:

Retningslinier for brug af maskinerne

  • Maskinerne må ikke anvendes til ulovlige formål som f.eks. afsendelse af anonyme og/eller chikanerende breve, børnepornografi, cracking, piratkopiering eller anden ulovlig kopiering
  • Brugere må ikke støje eller larme
  • Brugere må ikke slukke maskinerne
  • Brugere må ikke spise eller drikke ved maskinerne
  • Det er brugerens eget ansvar at overholde ophavsretsreglerne ved downloadning og kopiering af programmer og dokumenter via nettet

Der kan fastsættes supplerende retningslinier på det enkelte lokale bibliotek.

Retningslinier for børns brug af Internetcomputere

Som det er tilfældet med brug af andre biblioteksmaterialer er det forældre eller værge der har ansvaret for at vejlede børn, herunder at sætte indholdsmæssige begrænsninger på brug af Internettet. 

Sanktioner ved misbrug

Ved benyttelse af maskinerne skal brugerne rette sig efter personalets anvisninger - hvis ikke kan personalet slukke for maskinerne. Ved grove eller gentagne overtrædelser af ovennævnte regler kan brugsretten fratages brugere for kortere eller længere perioder.

Ansvar

Bibliotekerne påtager sig intet ansvar for det materiale som brugerne opsøger eller kopierer fra Internettet. Brug af e-mail, chat eller andre personlige tjenester sker på eget ansvar.