Frivillige på Aarhus Bibliotekerne

Aarhus Bibliotekerne har en lang tradition for at inddrage borgere, partnere og frivillige aktører i udviklingen af bibliotekerne og bibliotekernes tilbud. I mange af vores udviklingsprojekter rækker vi også løbende ud til borgere.

Man kan også blive frivillig på bibliotekerne, hvor der løbende er forskellige frivilligaktiviteter. Som regel er de frivillige dog organiseret gennem bibliotekernes partnere - det kan f.eks. være Aarhus Festuge, Red Barnet Ungdom, der afholder lektiecafé eller Retshjælpen, der yder gratis retshjælp.

Aarhus Bibliotekerne som mødested

Der er mange lokaler og områder i Aarhus Bibliotekerne, hvor man kan mødes og skabe noget sammen. Både som frivillig, partner og organisation. Man kan enten låne lokalerne eller indgå i et samarbejde med bibliotekerne omkring brug af de åbne områder i bibliotekerne. Der er allerede mange frivillige aktører, der låner lokaler til at holde forskellige typer af aktiviteter for borgerne.

Her kan du læse mere om de åbne områder i Dokk1

Her kan du se en oversigt over de øvrige 18 biblioteker, der også stiller rum til rådighed i lokalmiljøet.

Har du et forslag til et arrangement på Dokk1 eller til et af vores andre biblioteker? Kontakt os med en kort beskrivelse af dit forslag: arrangementer@dokk1.dk

Portrætserie

Om de frivillige på Aarhus Kommunes Biblioteker