Behandling af personoplysninger for gammel printløsning

I forbindelse med tilbagebetaling af indestående fra din printkonto, skal vi jf. Databeskyttelsesforordningen informere dig om en række detaljer i vores håndtering af dine oplysninger og oplyse dig om dine rettigheder i den forbindelse:

Vi behandler dit cpr-nummer. Det gør vi for at kunne at kunne lave en indbetaling til din Nemkonto. Dit cpr-nummer vil blive kontrolleret og indlæst i kommunens økonomisystem for at igangsætte udbetalingen.  

Oplysninger fra din printkonto er også gemt. De er gemt for at kunne kontrollere at de informationer du indtaster, stemmer med dem, der er registreret på din printkonto.  

Oplysningerne som stammer fra din konto er: brugernavn, saldo, sidste dato for indbetaling og dato for sidste printjob.  

Det er frivilligt at oplyse dit cpr-nummer. Uden cpr-nummer er det dog ikke muligt at lave en indbetaling til din Nemkonto.

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c) om behandling, der er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige.

De oplysninger vi her behandler om dig, vil i henhold til ”Budget- og regnskabssystem for kommuner”, Social- og Indenrigsministeriet, blive opbevaret i 3 år fra udløbet af det regnskabsår, som regnskabsmaterialet vedrører, jf. lov om forældelse af fordringer og arkivlovgivningens regler om bevaring og kassation.

Du har ret til at anmode om indsigt i oplysningerne vi har om dig. Du har også ret til at anmode om berigtigelse eller sletning af oplysninger, og du kan også bede om en begrænsning af behandlingen af oplysningerne. Du skal dog være opmærksom på, at kommunen typisk er forpligtet til at gemme de oplysninger vi har noteret om dig, indtil den ovennævnte slettefrist indtræder.  

Den dataansvarlige er Aarhus Kommune, Kultur og Borgerservice, Dokk1, Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus C, som kan kontaktes på itkdigital@mkb.aarhus.dk. Har du spørgsmål i forbindelse med Aarhus Kommunes databeskyttelse af dine oplysninger, så kan du også kontakte Aarhus Kommunes databeskyttelsesrådgiver på mail databeskyttelsesraadgiver@aarhus.dk.

Du skal slutteligt vide at det er muligt at klage til Datatilsynet over behandlingen af personoplysningerne.