Forsiden på Politik for Borgerservice og Biblioteker 2024-2032
Forsiden på Politik for Borgerservice og Biblioteker 2024-2032

Politik for Borgerservice og Biblioteker 2024-2032

"Med alle mennesker hele livet". Sådan lyder den nye politik for Borgerservice og Biblioteker.

Som borger i Aarhus Kommune møder man typisk Borgerservice og Biblioteker på et eller flere tidspunkter i løbet af livet. Vi er den samlede indgang til det offentlige, og vores 18 biblioteker er fordelt over hele kommunen, og sikrer fri og lige adgang til viden, folkeoplysning og kultur. Denne politik sætter retningen for vores arbejde de kommende år. Politikken er bygget op om 5 temaer.

Politikkens fem temaer

Samhørighed og fællesskaber
Borgerservice og Biblioteker vil gøre det nemt for alle borgere at deltage i de fællesskaber som er til rådighed Borgerservice og Biblioteker.

Kultur og læselyst
Læsning giver forståelse for hinanden og vores omgivelser – derfor vil bibliotekerne fortsat understøtte borgernes læselyst.

Demokrati og dialog
Borgerservice og Biblioteker vil styrke den demokratiske deltagelse og tillid til institutioner gennem dialog og folkeoplysning.

Teknologi og mennesker
Borgerservice og Biblioteker vil bygge bro mellem teknologi og mennesker.

Klima og grønne vaner
Borgerservice og Biblioteker vil bidrage til den grønne omstilling ved vidensdeling og åbne demokratiske samtaler.