Regler for lån og leje af lokale

på Risskov Bibliotek

1. oktober 2022

Bemærk at temperaturen i bibliotekets lokaler er sænket til 19 grader ligesom i alle andre offentlige bygninger i Aarhus Kommune.

Generelt om lån og leje af lokaler ved bibliotekerne i Aarhus. Se mere her

Ansøgningsskema

Ansøgningsskema.

Underskrevet ansøgningsskema kan afleveres på biblioteket eller indscannes og sendes på mail. risskovbibliotek@aarhus.dk

Biblioteket forbeholder sig ret til at aflyse Deres arrangement, såfremt biblioteket selv skal bruge lokalerne.

Hvert år den 1. marts behandles alle indkomne ansøgninger med henblik på fordeling af lokalerne i perioden 1. august til 31. juli efterfølgende år. Senere indkomne ansøgninger behandles i den rækkefølge de modtages.

Lokalet

Hvis der opstår bygningsmæssige problemer (udenfor bibliotekets bemandede åbningstid) kan bibliotekets vagt kontaktes på Tlf. 51 52 09 52

Nøgle 

Nøgle skal afhentes i bibliotekets bemandede åbningstid tidligst dagen før.

Alarmsystem

Brugerne bør sikre sig instruktion i alarmsystemet og hvornår lokalerne evt. senest skal forlades.
Udgifter til alarmselskab foranlediget af lokalebrugere betales efter gældende takst.

Lokalet

Brugerne er selv ansvarlige for op- og påpladssætning af borde og stole. Lokalet forlades i samme stand som ved modtagelsen.