Regler for lån og leje af lokaler

på Viby Bibliotek

Generelt om lån og leje af lokaler ved bibliotekerne i Aarhus. Se mere her

Ansøgningsskema

Ansøgningsskema.

Underskrevet ansøgningsskema kan afleveres på biblioteket eller indscannes og sendes på mail. vibybibliotek@aarhus.dk
Biblioteket forbeholder sig ret til at aflyse Deres arrangement, såfremt biblioteket selv skal bruge lokalerne.

Hvert år den 1. marts behandles alle indkomne ansøgninger med henblik på fordeling af lokalerne i perioden 1. august til 31. juli efterfølgende år. Senere indkomne ansøgninger behandles i den rækkefølge de modtages.

Lokalet

Hvis der opstår bygningsmæssige problemer (udenfor bibliotekets bemandede åbningstid) kan bibliotekets vagt kontaktes på Tlf. 51 52 09 52. 
Man må ikke lade døren står åben, men selv sørge for at lukke folk ind.

Nøgle 

Nøgle skal afhentes i bibliotekets bemandede åbningstid tidligst dagen før.

Alarmsystem

Brugerne bør sikre sig instruktion i alarmsystemet og hvornår lokalerne senest skal forlades.
Salen skal være forladt senest kl. 22 og mødelokalet kl. 20.
Udgifter til alarmselskab foranlediget af lokalebrugere betales efter gældende takst.

Lokalet

Brugerne er selv ansvarlige for op- og påpladssætning af borde og stole. Lokalet forlades i samme stand som ved modtagelsen.
Viby Bibliotek har ubemandet åbningstid. Det betyder at andre brugere også har adgang til biblioteket, når der er udlånt lokaler. Ved arrangementer i ubemandet åbningstid må døren ikke stå åben.