Human-centered design in Nordic and Baltic libraries

19.10.20
Internationalt projekt eksperimenterer med et særligt nordisk-baltisk take på det klassiske design thinking toolkit

I januar 2015 lancerede designvirksomheden IDEO, Chicago Public Libraries og Aarhus Kommunes Biblioteker toolkit'et "Design Thinking for Libraries". 

Toolkittet er en håndrækning til alle, som gerne vil bruge design thinking som metode til biblioteksudvikling. Toolkittet blev udviklet med støtte fra Bill og Melinda Gates Foundation.

Nyt nordisk-baltisk udviklingsprojekt

I 2019 så et nyt internationalt design thinking-projekt dagens lys. Denne gang med fokus på et særligt samarbejde mellem nordiske og baltiske biblioteker.

Projektet "Human-Centered design in Nordic / Baltic countries 2019-2020" fokuserer på at bringe toolkittet tættere på de deltagende bibliotekers daglige praksis og eksperiementerer med biblioteksinnovation i en international kontekst. 

Formålet er at overføre Design Thinking-toolkittet til nordiske og baltiske folkebiblioteker gennem workshops og at opbygge et netværk af "designtænkere" i biblioteker på tværs af de nordiske/baltiske lande.

Målet med netværket er at lære af hinanden, udvikle kontakter og udveksle viden og erfaringer. 

Hvorfor?

Biblioteksbrugere og det samfund bibliotekerne eksisterer i, er i konstant udvikling og de skiftende behov kræver, at biblioteker kontinuerligt og kreativt forbedrer og tilpasser deres tilbud.

For bedre at forstå brugernes behov har bibliotekerne derfor brug for nye værktøjer, der gør det muligt for os fagfolk at se vores organisation fra brugernes perspektiv.

Et friendly hack

Netværkets vision er: "To explore a Nordic/Baltic approach to human Centered Design in Libraries. To experiment with Dissemination and Implementation. To learn from each other in trust and Openness. To friendly Hack the Toolkit for Design Thinking in Libraries and create our own recipes and dishes.”

Et friendly hack betyder i denne sammenhæng, at det nordisk-baltiske netværk arbejder på at tilpasse toolkittet til den lokale nordisk-baltiske praksis, blandt andet ved at tilføje bæredygtighed som et opmærksomhedspunkt i en given designproces.

Det hackede toolkit bliver tilgængeligt for alle ved projektets afslutning.

Partnere

  • Martynas Mažvydas National Library of Lithuania
  • Aarhus Kommunes Biblioteker 
  • Reykjavik City Library (Island) 
  • Malmö City Library (Sverige)

Projektet er finansieret af det nordisk-baltiske mobilitetsprogram (Nordic Culture Point).

Hvis du har lyst til at vide mere om projektets udvikling, kan du følge projektets side på Facebook.