Skoleklasse til Build the Change-workshop

Aarhus Bibliotekerne indgår partnerskab med LEGO koncernen om bæredygtighed set med børns øjne

09.03.23
Som partner i LEGO® koncernens Build the Change”-program skal Aarhus Bibliotekerne give børn i Aarhus samt det øvrige Danmark mulighed for at skabe idéer til en mere bæredygtig fremtid.

Hvad er Build the Change?

LEGO Build the Change er et non-profit-program, som giver børn mulighed for at udtrykke håb og ønsker for fremtiden med et særligt fokus på klima, bæredygtighed og fremtidens byer og landskaber gennem kreativitet. Børn engageres i problemstillinger fra den virkelige verden og deler deres visioner for en mere bæredygtig fremtid. Det passer godt sammen med, at bibliotekerne allerede er i gang med at blive en platform for, at borgene kan komme med idéer til en mere bæredygtig fremtid. Denne gang er det børnenes tur.

Alle kan være med

”Jeg er glad for partnerskabet mellem Aarhus Bibliotekerne og LEGO Build the Change. Vi ved, at børn og unge er meget optagede af klimaet, bæredygtighed og fremtiden, og det er vigtigt, at vi giver dem en stemme. LEGO koncernens univers appellerer til alle børn uanset baggrund, og derfor er Build the Change programmet demokratisk, fordi det kan være med til inddrage børn, som måske ellers ikke ville få mulighed for at udtrykke deres håb og ønsker til fremtiden,” siger rådmand for Kultur og Borgerservice Rabih Azad-Ahmad.

Bæredygtighed som ramme

Det overordnede formål med partnerskabet er at engagere børn i temaer, der relaterer sig til bæredygtighed. Det kan fx være biodiversitet, social bæredygtighed, vedvarende energi og genanvendelse af ressourcer. Børnene kan deltage i workshops, hvor de præsenteres for en udfordring fra den virkelige verden. Herefter bygger de kreative løsninger med LEGO klodser, genbrugsmaterialer eller noget helt tredje. Til sidst deler de deres idéer med andre – og uploader til et samlet online galleri, hvor børn fra hele verden har delt deres idéer til at lave en bedre fremtid.

Leg og læring kombineret med bæredygtigbed

LEGO Koncernens vision er at være en global kraft for læring gennem leg, og Build the Change er koncernens mest etablerede Social Impact program. “Vores mål med Build the Change-programmet er at engagere børn og unge med læring gennem leg, og give dem mulighed for at udfolde sig kreativt og lære om planetens udfordringer i børnehøjde. Derfor er vi ovenud begejstret for partnerskabet med Dokk1 og Aarhus Bibliotekerne, da de er fantastiske formidlere, innovative og har samme store fokus på bæredygtighed,” siger Anders Juul, Global Program Manager, LEGO Build the Change.

Empowerment til børnene

Partnerskabet er en anerkendelse af den udviklingskraft, som ikke bare findes i Aarhus, men i hele det danske biblioteksvæsen. De danske biblioteker er langt fremme med innovation og gentænkning af bibliotekets rolle som et sted, hvor man også kan skabe løsninger, lege og udforske fremtiden sammen. “Vi tror, at vi sammen med børnene kan skabe inspiration, der kan give anledning til reel forandring. Vi vil gerne give børnene en stemme og noget empowerment. Vi ved også, at biblioteksrummet er et godt sted til leg og læring, og at børn gennem leg får en masse vigtige kompetencer i forhold til kreativitet og samarbejdsevner, så vi glæder os til at komme i gang og udforske, hvordan vi kan involvere børn i virkelige udfordringer og give dem mulighed for at vokse,” siger Marie Østergård, der er chef for Aarhus Bibliotekerne.

Starter op i marts

De første workshops starter i marts. I uge 17 vil flere biblioteker rundt i Danmark invitere til Build the Change-workshops i forbindelse med den landsdækkende temauge, hvor biblioteker sammen med organisationer og borgere sætter fokus på FN’s 17 verdensmål.

For yderligere oplysninger kontakt Line Strandmark Rasmussen, limara@aarhus.dk