Opslået bog på græs

Sunde Læsefællesskaber for Udsatte Borgere (SLUB)

08.07.21
Aarhus Bibliotekerne er sammen med syv kommuner er gået sammen om at udvikle nye metoder til læsegrupper som sundhedsfremmende tilbud til udsatte borgere.

Projektet ”Sunde læsefællesskaber for udsatte borgere” er støttet af projektmidler fra Slots- og kulturstyrelsen samt Trygfonden. Projektet kører i perioden 2021-2023, og involverer i alt 7 danske biblioteker med Hillerød Bibliotek som projektejere. Ud over bibliotekerne spiller de kommunale forvaltninger også en stor rolle i projektet, og performancegruppen Sisters Hope samt Statens Institut for Folkesundhed (SIF) er ligeledes samarbejdspartner i projektet.

Ideen bag projektet

Biblioteket skal bidrage til borgeres mentale sundhed gennem læsefællesskaber og have stærke tilbud til udsatte borgere. Det er målet for syv kommuner, der nu har fået tilsagn om økonomisk støtte til projektet ” Sunde læsefællesskaber for udsatte borgere”. I alt 34 projekter får tilskud for 13,6 millioner kroner fra Kulturministeriet. Af dem går 1,3 millioner kroner til projektet som i daglig tale kaldes SLUB.

Bibliotekerne i projektet vil gerne bidrage til borgernes mentale sundhed gennem læsefællesskaber. Erfaringer fra andre projekter som Kultur på recept og Tid til læsning viser, at guidet fælleslæsning har en sundhedsfremmende effekt blandt udsatte borgere. 
Projekterne viser, at litteraturen kan være med til at åbne for oplevelser og refleksioner ud fra egne livserfaringer, og når disse refleksioner spejles i andres, kan der opstå ny selvindsigt. Samtidig giver læsningen en følelse af fællesskab, da alle sidder og lytter til samme litterære tekst.  

Dette projekt vil være med til at fremme borgernes mentale sundhed gennem litteratur og samtidig styrke bibliotekernes position som en institution, der kan bidrage til folkesundheden.
Projektet vil ligeledes udvikle implementeringsmodeller, hvor formålet er at forankre læsegrupperne på tværs i udvalgte forvaltninger i de syv kommuner.
Målet er, at læsegrupper bliver et attraktivt tilbud i de kommunale forvaltninger, på linje med andre sundhedsfremmende tilbud til udsatte borgere. 

Nye samarbejdsformer til gavn for sårbare borgere

Projektets mål er at styrke fællesskaber og fremme udsatte borgeres trivsel ved at tilbyde læsegrupper, som faciliteres af en læseguide. Projektet bygger på metoden ”guidet fælleslæsning”, som ifølge danske og udenlandske studier netop har flere dokumenterede sundhedsfremmende effekter. Aarhus Bibliotekerne samarbejder med fagforvaltningen Sociale forhold og Beskæftigelse, hvor læsegrupperne i første omgang tilbydes til jobsøgende i Aarhus Kommune.

Bygger på solid erfaring

Projektet har karakter af et modelprojekt. Ud over Aarhus Biblioteker er det biblioteker og forvaltninger fra Hillerød, som er projektejer, Guldborgsund, Holbæk, Rudersdal, Holstebro og Viborg, der skal drive projektet. Alle bibliotekerne har mange års erfaring med metoden ”guidet fælleslæsning”.  I projektet skal læsemetoden videreudvikles, og der skal etableres et netværk af frivillige læseguides i regi af biblioteket, så endnu flere borgere kan få mulighed for at deltage i en læsegruppe.

Vil du gerne vide mere om SLUB kan du kontakte Tobias Kirkegaard Dalager eller Karina Høyer der er projektarbejdere på projektet.

Fakta om ansøgningsrunden

Støtten kommer ’Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre’. Slots- og Kulturstyrelsen har modtaget 65 ansøgninger, og der er søgt for i alt 23,5 mio. kr. Blandt dem har 34 projekter fået tilskud, og der er i alt blevet uddelt 13,6 mio. kr. Hillerød Bibliotekerne er initiativtager og projektejer for det samlede projekt.

Fakta om guidet fælleslæsning


Guidet fælleslæsning er en interaktiv højtlæsningsmetode, hvor deltagerne anført af en læseguide læser og diskuterer litterære tekster sammen. En læsegruppe består af 8-12 deltagere, som mødes ca. 10 gange. Deltagelse kræver ingen forberedelse. Læseguiden læser altid en novelle og et digt højt. Undervejs holder læseguiden flere pauser, hvor deltagerne inviteres til en fælles samtale om, hvad der foregår i teksten. Formålet er at skabe en fælles refleksion, hvor deltagerne spejler deres erfaringer og minder i karakterernes handlinger. Metoden har dokumenteret effekt på deltagernes livsmestring og selvvurderede helbred.