Vi skriver som det passer os

Ordglæden blomstrer på Gellerup Bibliotek

I efteråret 2022 har en gruppe kreative skribenter hver uge mødtes i skriveværkstedet ’Vi skriver som det passer os’ på Gellerup Bibliotek. Her har deltagerne haft mulighed for at styrke sine litterære kompetencer gennem skriveøvelser, højtlæsning og feedback, og eksperimentere med fortællingens former og udtryk.

Grundpræmissen for undervisningen er, at deltagerne ikke kan gøre noget forkert. De må stave som det passer dem, skrive på og med hvad de vil, og på det sprog, de ønsker. Vi tror nemlig på at det er vejen, når vi ønsker at fremme menneskers handlemod og kreative selvtillid.

 
 
 

 

’Vi skriver som det passer os’ har været et skriveværksted med frie rammer, men altid under kyndig vejledning og inspiration fra forfatter og underviser, PC Asmussen. I forløbet har skribenterne også været i et lydstudie for at optage performances sammen med Søren Karim, der er underviser på Rap Akademiet og FGU Midtbyen samt rapper i bandet Bogfinkevej. Begge undervisere har været helt uundværlige for forløbet med deres åbne væsen, store faglighed og ikke mindst smittende ordglæde.

Forløbet kulminerede (i hvert fald for Gellerup Biblioteks vedkommende), da skribenter fra både ’Vi skriver som det passer os’ på Gellerup Bibliotek og ’Fortællinger fra fortovet’, som er et søsterforløb på Dokk1, mødtes i Gellerup på vores 1-års fødselsdag. To timer før selve festen mødtes skribenterne for at skrive over temaet ‘Gellerup’. Disse tekster blev så efterfølgende læst op til festen og udstillet i biblioteksrummet. Udstillingen kan opleves i bibliotekets åbningstid, resten af året. 

 

 
 

 

 

Verdensmål til hverdagsmål

Forløbet er blevet til med støtte fra Aarhus Kommunes Bibliotekers Frøpulje. Puljen består af indtægter fra bogsalg og den går til mindre lokale projekter, som på forskellige måder forholder sig til FN’s Verdensmål og forsøger at integrere dem til at blive hverdagsmål i bibliotekernes arbejdsliv og aktiviteter.

I vores bevæggrunde for at etablere skriveværksteder på bibliotekerne, har vi fokus på flere af FN’s Verdensmål. Blandt andet ’Verdensmål 3 – Sundhed og trivsel’, fordi vi mener, at det er vigtigt, at mennesker har en platform at udtrykke sig fra og mulighed for at engagere sig socialt i samfundet. Ydermere er skrivning i den grad et effektivt middel til at bearbejde de tunge ting man rammes af i livet. 

Hos os som lokalbibliotek er ’Verdensmål 11 – Bæredygtige byer og lokalsamfund’ og ’Verdensmål 17 – Partnerskaber for handling’ også centrale. Det er de fordi, skriveværkstedet i høj grad bidrager til det lokale liv og stemningen på biblioteket – både gennem aktiviteten, men også gennem udstilling af teksterne og de lejlighedsvise oplæsninger, som sætter ord på det at være menneske, netop nu og netop her. 

Lokalt forankrede aktiviteter som skriveværksteder, der aktiverer sine brugere over tid og lader dem forme indholdet, er helt uvurderlige for et lokalbibliotek og bibliotekerne generelt. Dette sikrer vi bedst, når vi giver tøjlerne fri i gode partnerskaber – både til og med organisationer, men også enkelte ildsjæle og frivillige, som er med til at løfte vores fælles drømme for lokalområdet. 

På Gellerup Bibliotek drømmer vi om fortsat at understøtte nye litterære stemmer i Aarhus på tværs af køn, alder og etnicitet. Vi er ikke i tvivl om, at litteraturen kan danne fundament for nye fællesskaber – særligt når vi fokuserer på fortælleglæde, kærlighed til sproget og den enkeltes historie.

Derfor håber vi også fremadrettet på, at kunne facilitere et skriveværksted i Gellerup og dermed understøtte de enkeltes aftryk i og uden for lokalområdet. Og ikke mindst nyde godt af det positive liv, det skaber på biblioteket.  


Er du interesseret i at læse nogle af teksterne fra skriveværkstedet, så se mere her.