Non-readers i biblioteksrummet

Non-readers i biblioteksrummet er et projekt, der er støttet af Slots & Kulturstyrelsen.


Non-readers betegner borgere, der ikke normalvis læser litteratur; borgere der både finder læsning uinteressant, har manglende læselyst, nydanskere, der er dansksprogligt udfordret – samt borgere, der har en udfordret læsekompetence.

Er det muligt, at non-readers i relationen med de ansatte på biblioteket kan få mod til at benytte og involvere sig i bibliotekstilbuddet – og i sidste ende også i en læseoplevelse?
Kan arrangementer, materialer og områder gentænkes, så non-readers ikke stigmatiseres, men får et overskueligt og bredt indblik i mulighederne på biblioteket?

Projektet har via Design Thinking inddraget målgruppen, lokale netværk og samarbejdspartnere, og sammen har vi opbygget erfaringer og skabt tiltag – som vi her gerne deler med jer!

Projektet er kørt af Hovedbiblioteket i Aarhus og Vejle Bibliotekerne i perioden marts 2017 – september 2019.

Projektgruppe: