Værktøj

Design Thinking er også et værktøj, man kan bruge til systematisk at styre nogle processer. Det kan være tidskrævende, men systematikken og `grundigheden´ giver indsigt og hjælper med at se sammenfald og udlede konklusioner.
Design-spørgsmål
Ved at bruge designspørgsmålet: "Hvordan kan vi..." bliver det lettere at konkretisere, hvad det specifikt er, man søger svar på.
Det er ikke altid nemt, at konkretisere projektmål ned til få spørgsmål, men det er en stor hjælp til at holde fokus.
 
Nogle af de designspørgsmål, vi har arbejdet ud fra er:
 • Hvordan kan vi give ordblinde lyst til at bruge bibliotekets tilbud?
 • Hvordan kan vi sikre, at bibliotekets tilbud til ordblinde bliver synligt?
 • Hvordan kan vi gøre området med lette bøger for voksne mere overskueligt uden det stigmatiseres?
 • Hvordan kan vi få brugerne fra bibliotekspræsentationerne til at besøge biblioteket igen?
 • Hvordan kan vi skabe større udvalg af lette bøger for voksne?
 
Downloade input
Design Thinking handler dybest set om at få nye indsigter. 
Det kan være via interviews, observationer, besøg, brugerfeedback...
De nye indsigter kan nemt bliver `farvet,` når man skal samle op, og bearbejde de nye informationer.
Download sessions kan være et struktureret værktøj til bedre at få konkretiseret de nye input.
 
Man skal være min. 3 til processen, og den foregår sådan:
 
 • Èn gengiver oplevelsen (besøg, feedback, observation...)
 • Èn (eller flere) skrive kun de facts ned, som bliver sagt. En på hver Post-it
 • Èn (eller flere) skrive egne ´aha`oplevelser ned, ud fra det der bliver sagt. En på hver Post-it.
 • Facts gengiver sine sedler og hænger dem op
 • Aha gengiver sine sedler og hænger dem op
 • Sedlerne kategoriseres
 • Grupperne får en overskrift
 • Der udvælges 3-4 ord, som passer bedst på den nye indsigt.
Disse ord kan evt. danne grundlag for en ny designspørgsmål eller nye prototyper - som så igen kan give nye indsigter.
 
Man kan læse mere om Design Thinking: https://www.aakb.dk/designthinking