Politik for Borgerservice og Biblioteker 2019-2022

Af Anonym (ikke efterprøvet)
16.06.19
Stærke fællesskaber i trygge rammer.

Link tilPolitik for Borgerservice og Biblioteker 2019-2022

Indhold

 • Med alle mennesker hele livet
 • En politik bliver til
 • Fra verdensmål til hverdagsmål
   
 • Tema 1: Den aktive medborger
  • Ambition: Sunde fællesskaber, læring og trivsel
  • Ambition: Styrke det demokratiske medborgskab
 • Tema 2: Børn og unge – leg og læring
  • Ambition: Læsning og læselyst
  • Ambition: Leg og læring i anderledes læringsmiljøer
 • Tema 3: De stærke lokalsamfund
  • Ambition: Styrke bæredygtige samfund
  • Ambition: Udvikling af nye bibliotekstilbud og mødesteder
 • Tema 4: Den smarte by
  • Ambition: Styrke det digitale medborgerskab
  • Ambition: Den smarte myndighed med innovative løsninger
 • Udviklingsprojekter på tværs af temaer
 • De seks udviklingsprojekter