Politik for Borgerservice og Biblioteker 2019-2022

Stærke fællesskaber i trygge rammer.

Link tilPolitik for Borgerservice og Biblioteker 2019-2022

Indhold

  • Med alle mennesker hele livet
  • En politik bliver til
  • Fra verdensmål til hverdagsmål
     
  • Tema 1: Den aktive medborger
    • Ambition: Sunde fællesskaber, læring og trivsel
    • Ambition: Styrke det demokratiske medborgskab
  • Tema 2: Børn og unge – leg og læring
    • Ambition: Læsning og læselyst
    • Ambition: Leg og læring i anderledes læringsmiljøer
  • Tema 3: De stærke lokalsamfund
    • Ambition: Styrke bæredygtige samfund
    • Ambition: Udvikling af nye bibliotekstilbud og mødesteder
  • Tema 4: Den smarte by
    • Ambition: Styrke det digitale medborgerskab
    • Ambition: Den smarte myndighed med innovative løsninger
  • Udviklingsprojekter på tværs af temaer
  • De seks udviklingsprojekter