Skoleåret 2020-2021 : undervisningstilbud for grundskolen

Af Anonym (ikke efterprøvet)
09.06.20
Velkommen til Aarhus Bibliotekernes undervisningstilbud for grundskolen for skoleåret 2020-2021.

Link til skolekatalog Skoleåret 2020-2021 : undervisningstilbud for grundskolen

Covid19 har berørt vores samfund på mange måder — også bibliotekerne og skolerne. For planlægning af skolekataloget betyder det bI.a. en usikkerhed i forhold til afholdelse, retningslinjer for skolerne, forsamlingsstørrelser, og aktiviteter, hvor man bruger fælles udstyr — både teknologi og kreative redskaber. Men vi er fortrøstningsfulde, og arbejder alle for, at aktiviteterne i kataloget kan gennemføres i den optimale form. 

Alt dette til trods, sá byder det kommende år på mange spændende arrangementer, hvor vi er optaget af at arbejde med FNs Verdensmål, demokrati og data- og medie literacy (evnen til at arbejde med og forstå data og medier i forskellige sammenhænge). Derfor inviterer vi klasserne ind til lasergravering af Verdensmål, samtaler om køn, krop og seksualitet i musikken og undersøger, om vi kan få vores hjerner til at slappe af. Desuden Iægger flagskibet ALBUS (Den internationale børnelitteraturfestival) fra land i november, og med sig bringer det bI.a. skrivekonkurrencen 500 ord og litteraturquizzen Hvem vil være litterær. Derudover gæster mange forfattere festivalen med både oplæg og workshops. 

For specialklasser har vi i år flere arrangementer, der kan tilpasses den enkelte klasse. Vi opfordrer alle specialklasselærere til at kontakte biblioteket ved tilmelding, så vi sammen får det til at blive den bedst mulige oplevelse for alle.

For indskoling og mellemtrin har vi fokus på en legende tilgang til Iæring, der kan supplere både den understøttende og den faglige undervisning. Vi Iægger vægt på, at eleverne skal opleve biblioteket som et oplevelses-, videns-, være- og Iærested.

For udskolingen tilrettelægger vi forløb, der er tilpasset jeres undervisning og har relevans i forhold til det, I arbejder med på skolen. Vi har fokus på, at eleverne inddrages aktivt i forløbet. 

Vi glæder os til at se jer!