Undervisningstilbud for grundskolen

Af Anonym (ikke efterprøvet)
15.06.21
Invitation til skoletilbud i Aarhus Bibliotekerne.

PublikationUndervisningstilbud for grundskolen

Udover de velkendte, solide bibliotekstilbud – som booktalks, informationssøgning og rundvisninger – har vi i det kommende skoleår lagt store ting i støbeskeen: I 2022 åbner dørene til et nyt mediepædagogisk laboratorium, som allerede i 2021 udbyder forskellige undervisningsforløb inden for teknologi og digital medieproduktion; det betyder undervisning i virtual reality, podcastforløb og lydfortællinger m.m.

Under nedlukningen af bibliotekerne udarbejdede vi nogle digitale formater for skoletilbud, og de gælder stadig – dem finder I her: DIGITALE TILBUD. Der er både mulighed for at booste læselysten, og det sociale fællesskab kan få et løft ved bibliotekernes store quiz – I kan altså bruge de digitale tilbud som en tankstation, hvor vi leverer brændstof, og I tanker godt op.

Samtidig vil der løbende komme nye skoletilbud på siden, det er derfor en god idé at orientere sig løbende.

I dette års skoleprogram har vi givet meget mere plads til de arrangementer, som opstår i løbet af året – det kan være, den aktuelle situation, der skal angribes, det kan også være, vi indgår et nyt partnerskab, der giver nye, spændende muligheder.

For indskoling og mellemtrin har vi fokus på en legende tilgang til læring, der kan supplere både den understøttende og den faglige undervisning. Vi lægger vægt på, at eleverne skal opleve biblioteket som et videns-, være- og lærested.

For udskolingen tilrettelægger vi forløb, der er tilpasset jeres undervisning og har relevans i forhold til det, I arbejder med på skolen. Vi har fokus på, at eleverne inddrages aktivt i forløbet.

For specialklasser har vi flere arrangementer, der kan tilpasses den enkelte klasse. Vi opfordrer specialklasselæreren til at kontakte biblioteket ved tilmelding, så vi sammen får det til at blive den bedst mulige oplevelse for alle.