Lokalebooking i Dokk1

Hvem kan booke?

Byrådet har besluttet følgende prioritering af lån af mødelokaler m.m. i Dokk1:

  1. Borgerservice og Bibliotekers egne borgerrettede aktiviteter (herunder aktiviteter i partnerskab med andre).
  2. Udlån til aktiviteter under Folkeoplysningsloven
  3. Udlån til aktiviteter af borgere og institutioner i Aarhus, som ikke er dækket af Folkeoplysningsloven
  4. Udlån til virksomheder i Aarhus Kommune (dog tillades egentlig erhvervsvirksomhed ikke og udlånet (lejen) sker på markedsvilkår)
  5. Udlån til andre kommunale forvaltninger og institutioner
  6. Udlån til brugere, som ikke er hjemmehørende i Aarhus

Lokaler stilles ikke til rådighed til følgende formål:

  • Private selskaber, receptioner mv.
  • Egentlig erhvervsvirksomhed

Lån af lokaler (jf. Folkeoplysningnsloven) samt lån til borgergrupper med foreningsaktiviteter og tilsvarende aktiviteter er gratis, medmindre der ønskes særopstilling i lokalerne.

Leje til virksomheder og lignende sker mod betaling.

I tilfælde af udskrivelse af valg, vil vi aflyse bookninger af enkelte lokaler, da de vil skulle anvendes til brevafstemning.

Læs mere om reglerne for lån og leje af lokaler i bibliotekerne.

Forplejning

Det er muligt at købe forplejning til dit arrangement eller møde. Du vil modtage kontaktoplysninger når din booking er bekræftet.

Se oversigt og betingelser og book lokaler her