Lokalebooking i Dokk1

Hvem kan booke?

Byrådet har besluttet følgende prioritering af lån af mødelokaler m.m. i Dokk1:

  1. Borgerservice og Bibliotekers egne borgerrettede aktiviteter (herunder aktiviteter i partnerskab med andre).
  2. Udlån til aktiviteter under Folkeoplysningsloven
  3. Udlån til aktiviteter af borgere og institutioner i Aarhus, som ikke er dækket af Folkeoplysningsloven
  4. Udlån til virksomheder i Aarhus Kommune (dog tillades egentlig erhvervsvirksomhed ikke og udlånet (lejen) sker på markedsvilkår)
  5. Udlån til andre kommunale forvaltninger og institutioner
  6. Udlån til brugere, som ikke er hjemmehørende i Aarhus

Lokaler stilles ikke til rådighed til følgende formål:

  • Private selskaber, receptioner mv.
  • Egentlig erhvervsvirksomhed

Lån af lokaler (jf. Folkeoplysningnsloven) samt lån til borgergrupper med foreningsaktiviteter og tilsvarende aktiviteter er gratis, medmindre der ønskes særopstilling i lokalerne.

Leje til virksomheder og lignende sker mod betaling.

I tilfælde af udskrivelse af valg, vil vi aflyse bookninger af enkelte lokaler, da de vil skulle anvendes til brevafstemning.

Læs mere om reglerne for lån og leje af lokaler i bibliotekerne.

Forplejning
Det er muligt at købe forplejning til dit arrangement eller møde. Du vil modtage kontaktoplysninger når din booking er bekræftet.

Se oversigt over lokaler her.

Se priser for leje af lokaler her.

Book lokaler og se betingelser her.