Ansøgning om lån af lokaler skal ske til det bibliotek, hvis lokale ønskes stillet til rådighed

 • Bavnehøj Bibliotek
 • Beder Bibliotek
 • Viby Bibliotek (Udlåner/udlejer en sal med plads til 150 personer, stilles ikke til rådighed til private selskaber eller erhvervsvirksomhed.)

Vilkår

Lokaler stilles vederlagsfrit til rådighed til følgende formål:

 • Arrangementer i henhold til Folkeoplysningsloven, når arrangøren er en kreds, som er hjemmehørende i Aarhus Kommune.
 • Møde med offentlig adgang, hvortil der ikke opkræves entré, og som er arrangeret af foreninger, råd, bevægelser eller enkeltpersoner hjemmehørende i Aarhus Kommune.
 • Generalforsamlinger i foreninger.
 • Lukkede medlemsmøder i f.eks. politiske, faglige og religiøse foreninger hjemmehørende i Aarhus Kommune.

Lokaler stilles til rådighed mod betaling til følgende formål:

 • Kommercielle arrangementer, hvortil der opkræves entré.

 Lokaler stilles ikke til rådighed til følgende formål:

 • Private selskaber.
 • Egentlig erhvervsvirksomhed
 • Gudsdyrkelse eller kirkelige handlinger

Takster

Takster for leje af lokaler oplyses ved henvendelse til det enkelte bibliotek.

Regler for benyttelsen af lokaler

 • Lokaler må kun benyttes til de formål, i de tidsrum og på de vilkår, som er aftalt.
 • Ansvaret for benyttelse af lokaler, inventar og undervisningsmateriale påhviler den, der har truffet aftale om lån eller leje.
 • Ved offentlig annoncering af arrangementer, der afholdes i bibliotekslokaler, skal det tydeligt fremgå, hvem der er initiativtager og ansvarlig for arrangementet, og hvortil eventuelle spørgsmål kan rettes.
 • Meddelelse om eventuelle mangler eller beskadigelse af lokaler og inventar skal hurtigst muligt gives til biblioteket.
 • Med hensyn til salg og indtagelse af øl og spiritus samt tobaksrygning henvises til lokale regler på det enkelte bibliotek.
 • Aftaler om ændring i lokaler, inventar og installationer i forbindelse med et arrangement skal træffes med det enkelte bibliotek, og eventuelle merudgifter betales af den, der låner lokalet.
 • Eventuelle udgifter til ekstraordinær oprydning og rengøring efter et arrangement betales af den, der har lånt lokalet.
 • Biblioteket påtager sig intet ansvar for eventuel overlast på eller tyveri af brugernes ejendele.


​I de Åbne biblioteker  Egå, Harlev, Hjortshøj, Højbjerg, Lystrup, Skødstrup, Solbjerg, Tilst, Tranbjerg ogTrige er man velkommen til at benytte bibliotekets lokaler både i den bemandede og ubemandede åbningstid. Der kan ikke bookes lokaler, og det forventes, at der tages hensyn til andre brugere og øvrige aktiviteter i lokalerne.

 

Aarhus Kommunes Biblioteker - Hack Kampmanns Plads 2 - 8000 Aarhus C - Telefon: 8940 9200 - post@aakb.dk