Lån og leje af lokaler

Bibliotekernes mødesale og grupperum kan efter ansøgning stilles til rådighed for andre benyttere, når lokalerne ikke anvendes til biblioteksformål.

Ansøgning om lån af lokaler skal ske til det bibliotek, hvis lokale ønskes stillet til rådighed

 • Bavnehøj Bibliotek
 • Beder Bibliotek
 • Viby Bibliotek (Udlåner/udlejer en sal med plads til 150 personer, stilles ikke til rådighed til private selskaber eller erhvervsvirksomhed.)

Vilkår

Lokaler stilles vederlagsfrit til rådighed til følgende formål:

 • Arrangementer i henhold til Folkeoplysningsloven, når arrangøren er en kreds, som er hjemmehørende i Aarhus Kommune.
 • Møde med offentlig adgang, hvortil der ikke opkræves entré, og som er arrangeret af foreninger, råd, bevægelser eller enkeltpersoner hjemmehørende i Aarhus Kommune.
 • Generalforsamlinger i foreninger.
 • Lukkede medlemsmøder i f.eks. politiske, faglige og religiøse foreninger hjemmehørende i Aarhus Kommune.

Lokaler stilles til rådighed mod betaling til følgende formål:

 • Kommercielle arrangementer, hvortil der opkræves entré.

 Lokaler stilles ikke til rådighed til følgende formål:

 • Private selskaber.
 • Egentlig erhvervsvirksomhed
 • Gudsdyrkelse eller kirkelige handlinger

Takster

Takster for leje af lokaler oplyses ved henvendelse til det enkelte bibliotek.

Regler for benyttelsen af lokaler

 • Lokaler må kun benyttes til de formål, i de tidsrum og på de vilkår, som er aftalt.
 • Ansvaret for benyttelse af lokaler, inventar og undervisningsmateriale påhviler den, der har truffet aftale om lån eller leje.
 • Ved offentlig annoncering af arrangementer, der afholdes i bibliotekslokaler, skal det tydeligt fremgå, hvem der er initiativtager og ansvarlig for arrangementet, og hvortil eventuelle spørgsmål kan rettes.
 • Meddelelse om eventuelle mangler eller beskadigelse af lokaler og inventar skal hurtigst muligt gives til biblioteket.
 • Med hensyn til salg og indtagelse af øl og spiritus samt tobaksrygning henvises til lokale regler på det enkelte bibliotek.
 • Aftaler om ændring i lokaler, inventar og installationer i forbindelse med et arrangement skal træffes med det enkelte bibliotek, og eventuelle merudgifter betales af den, der låner lokalet.
 • Eventuelle udgifter til ekstraordinær oprydning og rengøring efter et arrangement betales af den, der har lånt lokalet.
 • Biblioteket påtager sig intet ansvar for eventuel overlast på eller tyveri af brugernes ejendele.


​I de Åbne biblioteker  Egå, Harlev, Hjortshøj, Højbjerg, Lystrup, Skødstrup, Solbjerg, Tilst, Tranbjerg ogTrige er man velkommen til at benytte bibliotekets lokaler både i den bemandede og ubemandede åbningstid. Der kan ikke bookes lokaler, og det forventes, at der tages hensyn til andre brugere og øvrige aktiviteter i lokalerne.