Robuste børn af Per Schultz Jørgensen

01.08.17
Velskrevet og yderst tankevækkende bog om, hvordan vi som forældre, pædagoger og lærere kan hjælpe børnene til at opnå en indre robusthed.

Per Schultz Jørgensen er en erfaren psykolog, der i sit virke har haft stor fokus på børns trivsel og vilkår. Forfatteren advarer mod præstationssamfundet med dets mange målinger og tests. I stedet peger han på en procesorienteret kultur, der giver børnene de nødvendige kompetencer til at tackle livet. Det skal ske i forældrenes myndige opdragelse, daginstitutionens udfordrende børnefællesskab og skolens procesbaserede læringskultur. Forfatteren skriver både vidende og engagerende. Han henter den teoretiske baggrund i filosofisk, sociologisk, psykologisk og pædagogisk litteratur og kombinerer den med en praktisk tilgang.

Robusthed beskrives som en dyd med rod i historien, blot under andre navne. Her kan vi bl.a. lade os inspirere af antikkens græske filosoffer. Det er samfundsforholdene, der bestemmer synet på barndommen. I dag er nyttesynspunktet dominerende, men visionen om barnets tarv kalder på en ny dannelsesvision. Forfatteren definerer robusthed som en egenskab forankret i barnet selv og ikke styret af trusler og løfter om belønning. Børn skal ikke overbeskyttes, men møde passende modstand, så de kan udvikle egenskaber som viljestyrke, modstandskraft og selvkontrol.

Familien er den sikre base for de fleste børn, og forældrenes opdragelse skal være myndig, men også anerkendende, inddragende og dialogorienteret. Daginstitutionen og skolen bidrager også til denne dannelsesproces, og de skal, ligesom forældrene, turde udfordre og motivere børnene, så de oplever, at de kan mere, end de tror. Der er tale om en faglig og social proces, hvor barnet lærer at være kritisk, kreativ, reflekteret, engageret og at kunne samarbejde. Vi er alle forskellige, og bogen munder ud i den vigtige pointe, at et godt liv er forbundet med retten til selv at definere, ”hvad der er godt for mig”.

De fleste kan nok blive enige om, at det er vigtigt at styrke børns robusthed, at give dem livsmod, ansvar og selvtillid, men vandene skilles, når man skal finde ud af, hvordan det skal gribes an. Alle voksne, der har med børn at gøre, kan hente nyttig inspiration i denne bog. Man kan også ønske at politikerne, der er ansvarlige for rammerne i daginstitutionerne og skolen, vil læse bogen.

Anmeldt af Jytte Kjær Schou

Materialer