Velkommen Mustafa af Mattias Tesfaye

01.08.17
Et sobert og grundigt historisk overblik over fem årtiers socialdemokratisk udlændingepolitik, som har præget udviklingen frem mod nutidens multietniske Danmark.

Forfatteren, der er socialdemokratisk folketingsmedlem, har lavet en meget grundig research. Hans bog bygger overvejende på samtidige kilder, som aviser, bøger, arkiver, rapporter og folketingsdebatter. Derudover har han interviewet en lang række kendte og ukendte socialdemokrater, hvis tilbageblik føjer en ekstra dimension til bogen. Han tegner et billede af et Socialdemokrati i dyb splid med sig selv, og de mange holdninger kommer tydeligt frem i bogen. Strammere og slappere kan ikke nå til enighed om, hvordan de voksende problemer med indvandringen skal løses. Samtidig er han meget redelig og understreger, at partifællernes udtalelser og divergerende holdninger skal vurderes efter datidens målestok.

Det historiske overblik er godt at få med. Tesfaye starter med de første gæstearbejder i 1960’erne, en tid med højkonjunktur og mangel på arbejdskraft. Ingen havde vel dengang forudset, hvilken vej udviklingen ville gå. Efterhånden blev der problemer med parallelsamfund, familiesammenføringer og mangelfuld integration. En meget liberal udlændingelov fra 1983 åbnede for flere problemer. I årene efter prøvede Socialdemokratiet forgæves at nå til enighed om nødvendige stramninger, men løb hele tiden ind i problemer med den naive, humanistiske fløj, ligesom Det Radikale Venstre og internationale konventioner stillede sig hindrende i vejen. Man lyttede ikke til vestegnens borgmestre, der havde problemerne tæt inde på livet, og en kritisk rapport, der i dag forekommer yderst relevant, blev hemmeligholdt.

Man kan undre sig over, at pæne humanistiske socialdemokrater som Svend Auken i den grad lukkede øjnene for virkeligheden og prøvede at give uenige partifæller mundkurv på, men det er ikke Tesfayes hensigt at udstille nogen. Man har lov at blive klogere, og flere socialdemokrater har siden skiftet holdning. Det gælder også Tesfaye, der har bevæget sig fra en ungdommelig flirten med den yderste venstrefløj til en mere moderat, socialdemokratisk holdning.

Bogen er en vigtig brik til at forstå udviklingen frem til nutidens multietniske samfund, der er kommet for at blive. Et samfund som Socialdemokratiet bærer en stor del af ansvaret for. Alligevel vil mange nok desværre vige tilbage for at læse bogen pga. den store detaljeringsgrad. Tesfayes sympatiske hensigt er at lægge op til en åben politisk debat, der tør gribe fat om problemerne uden at forfalde til føleri og moralisme og uden frygt for at blive beskyldt for racisme. Derfor er det ikke kun en bog for socialdemokrater, men for alle der er interesseret i vores samfund.

Anmeldt af Jytte Kjær Schou

Materialer