Harlev Biblioteks Venner

Velkommen i en forening for alle, hvor du/I kan få indflydelse på vores bibliotek som kulturinstitution i lokalsamfundet. 

Foreningen støtter op om biblioteket med forskellige arrangementer af interesse for alle i lokalområdet. Vi indbyder f.eks. til: Forfatteraftener, Skumringstimen med oplæsning, læsekreds, fernisering og udstilling af lokal kunst.


Du/I kan blive medlem ved henvendelse til foreningens formand. Vi udsender nyhedsbreve til foreningens medlemmer pr. e-mail.

Medlemskab koster 30 kr. pr. person eller 50 kr. for en husstand om året. 
Beløbet indbetales på foreningens konto i Danske Bank Reg. 9570 Konto 13 479712. Oplys venligst navn.
Husk venligst at meddele HBV, når du skifter mailadresse, så du kan modtage nyheder fra os.

Kontakt:

Formand: Mikael Witte. Tlf. 86 94 23 88, mobil: 28 69 15 50,
e-mail: mikaelwitte@hotmail.com