Harlev Biblioteks Venner

Foreningen støtter op om biblioteket med forskellige arrangementer af interesse for alle i lokalområdet.

Vi udsender nyhedsbreve til medlemmerne pr. brev eller e-mail, og vi indbyder til forskellige arrangementer: Skumringstime med oplæsning, læsekreds, fernisering og udstilling af lokal kunst, forfatteraftener mm. 

Formand: Mikael Witte. Tlf. 86 94 23 88, mobil: 28 69 15 50, e-mail: mikaelwitte@hotmail.com

Du/I kan blive medlem ved henvendelse til foreningens kasserer:

Ejgil Rahbek  Tlf. 86 94 13 80, mobil: 40 74 17 66, e-mail: ejgil.rahbek@gmail.com 

 

Medlemskab koster 30 kr. pr. person eller 50 kr. for en husstand om året.

Velkommen i en forening for alle, hvor du/I kan få indflydelse på vores bibliotek som kulturinstitution i lokalsamfundet.