Nyt bibliotek

I 2016 er Borgerservice og Biblioteker for alvor gået i gang med forberedelserne til det nye Gellerup Bibliotek.

I april 2020 blev første spadestik til Det Nye Gellerup Bibliotek taget.

Biblioteket er en del af Sports og Kulturcampus ved Verdenspladsen og forventes indviet i december 2021. 

Det Nye Bibliotek i Gellerup skal indeholde viden i mange formater, bøger, digitale ressourcer, fællesskaber og mennesker. Mest af alt skal der være rum til at lege, lære, dele, undersøge, opleve, skabe og være sammen. Få inspiration, dannelse og oplevelse.

Det nye bibliotek vil have særligt fokus på:

  • At være et attraktivt sted for børn og familier med mulighed for leg og læring.
  • At styrke demokrati, folkeinformation og borgerdrevne aktiviteter.
  • At være et stærkt `Makerspace` der både støtter og skaber aktiviteter, hvor man gør, skaber, lærer og udforsker.
  • At være et attraktivt, udfordrende og trygt sted for de unge voksne.
  • At være et sted hvor alle føler sig velkomne og bliver inspireret.

På vores facebook profil Gellerup Bibliotek kan du følge med i vores dagligdag på biblioteket og i udviklingen af det nye bibliotek.

Evt. spørgsmål kan rettes til formanden for arbejdsgruppen, chef for bibliotekerne Marie Østergård på email: mao@aarhus.dk eller leder af Biblioteksservicee, Susanne Gilling på email: sgi@aarhus.dk