Nyt bibliotek

I 2016 er Borgerservice og Biblioteker for alvor gået i gang med forberedelserne til det nye Gellerup Bibliotek.

Det nye bibliotek kommer til at ligge sammen med beboerhuset på Verdenspladsen. Huset forventes færdigt i 2020 og opføres i et samarbejde mellem Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune. Huset kommer bl.a. til at består af arkiv, bibliotek, folkeinformation og lektiecafé.

Arbejdet er struktureret i en arbejdsgruppe, og der er fokus på 5 overordnede spor:

1: Borgerinddragelse
2: Medarbejderinddragelse
3: Rum
4: Partnerskaber
5: Samarbejde med Brabrand Boligforening

Evt. spørgsmål kan rettes til formanden for arbejdsgruppen, chef for bibliotekerne Marie Østergård på email: mao@aarhus.dk eller leder af Lokalbibliotekerne, Susanne Gilling på email: sgi@aarhus.dk