Hvordan går IRIS egentlig og har det?

15.11.23
Det mediepædagogiske udviklingsprojekt IRIS er midt i et spændende efterår med populære prototypeforløb, stationsåbning og gode partnerskaber

Vi har kvalificeret konceptet Lydfortællinger, hvor eleverne læser en tekst op, og beriger oplæsningen med effekt- og foley-lyde, der understøtter historiens handling, stemning mv.

Som oplæsningsmateriale bruger vi til indskoling og mellemtrin dels forfatter Louis Jensens firkantede historier, dels historier fra bibliotekernes skrivekonkurrence ”500 ord” for børn og unge mellem 9 og 14 år.

De ældre målgrupper skal sætte lyd til små klimahistorier skrevet af en gruppe 1. årsstuderende ved Litteraturhistorie på Aarhus Universitet, som vi har et glimrende samarbejde med.  

En anden populær workshop har temaet Fremtidens Skole, hvor eleverne arbejder med interview og dokumentarfilm. På baggrund af interviews skaber eleverne små dokumentarfilm om interviewpersonernes egen skoletid og deres perspektiver på fremtidens skole.

IRIS på festival

En tirsdag i oktober trak Børnenes Grønne Festival 500 børn fra syv forskellige skoler til Dokk1. Under festivalen bidrog IRIS med et nyhedsstudie, som dækkede et ”børnevalg” i løbet af dagen. Eleverne lavede små exit polls og interviews, så alle løbende kunne følge med i valget og dets udfald.

Til den årlig Ordblindedag i oktober mødes ordblinde børn på tværs af klassetrin og byens skoler på Dokk1. I år kunne deltagerne arbejde med Lydfortællinger og Grafiske fortællinger i IRIS LAB. Koncepterne har historiefortælling til fælles, men med en anden tilgang end den traditionelt boglige. I IRIS LAB møder eleverne således litteratur og kan, uagtet deres læse og skrivekompetencer, digte videre, analysere mv.

”Jeg synes, at IRIS er et rigtig fedt rum, hvor de børn, som ikke altid får sagt så meget eller udtrykt sig så meget, kommer lidt mere på banen, end i de normalvis gør.” Kasper Hovmand, lærerstuderende.

IRIS er også partner i Skolernes Seriefestival, som arrangeres i samarbejde med Filmby Aarhus, og ligger i forlængelse af den store internationale mediefestival THIS i Filmbyen. Som noget nyt foregår Skolernes Seriefestival i år på Dokk1. Billetterne blev lynhurtigt udsolgt, og vi undersøger derfor, hvordan konceptet kan opskaleres i 2024, så vi kan imødekomme efterspørgslen.

Stationsåbning: Grafiske fortællinger

IRIS LAB rummer flere oplevelses- og arbejdsstationer, og vi glæder os til at åbne IRIS station nr. 2: Grafiske fortællinger ultimo november. Stationen har været under udvikling med motion capture-konceptet Fiskepigen, baseret på bogen af Søren Jessen, og vi har netop udvidet stationen med en ny fortælling, nemlig Den Rustne Verden skrevet af Adam O.

Hvor Fiskepigen styres af en given persons ansigtsmimik ved hjælp af motion capture-teknologi, benyttes stemmen som redskab i Den Rustne Verden. Således kan en af historiens hovedpersoner, den store robot Skrot, aktiveres. Skrot er kodet til at bevæge munden ift. fonetiske lyde, og det er ikke blot ansigtet, men også arme og ben, der bevæges. På den måde får eleverne, der arbejder med motion capture, en langt større variation af kommunikations- og udtryksmuligheder med figuren.

Fortællingen centrerer sig om klimaforandringer, søskende og venskab.

IRIS vil gerne have flere venner

Til vores store glæde er der stor interesse for at høre om IRIS og besøge IRIS LAB. Interessen komme både fra teams i vores egen organisation og fra også kommunens øvrige forvaltninger, men også fra internationale organisationer og fagfolk. 

Har du lyst til at høre mere, lege med eller besøge os? Kontakt Lisbeth:

Lisbeth Mærkedahl: Projektleder for IRIS og bibliotekar på Hovedbiblioteket / Dokk1

I min optik er biblioteket fuld af muligheder – ift. ens drømme, kompetencer og mod. I IRIS sætter vi mange af disse muligheder i spil, og jeg er især optaget af, hvordan teknologien kan supplere og berige fortællingen.  

Jeg er tilknyttet undervisningskoncepterne Fiskepigen, Klimaambassadør, nyhedsstudie og Deep Fake.

Kontakt: lma@aarhus.dk