Børn og unge

Hvordan kan vi få den unge generation engageret mere i demokratiet?

Unge deltager mindre i demokratiet end andre aldersgrupper. Det gælder både i forhold til valgdeltagelse, engagement i foreninger og civilsamfundet og deltagelse i den offentlige debat.

Samtidig viser undersøgelser fra Dansk Ungdoms Fællesråd, at unges demokratiske selvtillid er lav - se seneste her. Kun halvdelen af de unge mener, at de har en politisk holdning, der er værd at lytte til, og endnu færre føler, at de ved nok til at kunne deltage mere i politik, end de gør i dag. Det kan bidrage til en oplevelse af at stå udenfor demokratiet. 

Vi vil gerne styrke børn og unges muligheder for, mod og lyst til at deltage i demokratiet. Derfor har vi udviklet en række aktiviteter målrettet unge. Det gælder f.eks. undervisningstilbuddet Demokrati i praksis til ungdomsuddannelser. 

Desuden arbejder vi i projektet Børnenes demokrati med at udvikle og afprøve aktiviteter, der giver børn oplevelser og erfaringer med demokrati i praksis og demokratisk handling. 

Flere af vores aktiviteter til både børn og unge er inspireret af konceptet Demokrati Fitness, som er udviklet til at styrke vores demokratiske handlekompetencer og tro på egne evner – vores demokratiske selvtillid og demokratimuskler. Det handler om tro på, at ens stemme er værd at lytte til, og at man kan gøre en forskel ved at engagere sig.