Børnenes demokrati

Undersøgelser viser, at unges demokratiske selvtillid er lav. Kun halvdelen af de unge mener, at de har en politisk holdning, der er værd at lytte til, og endnu færre føler, at de ved nok til at kunne deltage mere i politik, end de gør i dag Den udfordring vil projektet bidrage til at løse ved at give børn i 4. til 6. klasse mulighed for at øve sig i praktisk, demokratisk handling inden de selv bliver unge.

Projektet vil udvikle og afprøve aktiviteter, der giver børn oplevelser og erfaringer med demokrati i praksis og med demokratisk handling. Aktiviteterne skal bidrage til at styrke børnenes handlekompetencer og tro på egne evner – deres demokratiske selvtillid. Det handler om tro på, at ens stemme er værd at lytte til. Og at man kan gøre en forskel ved at engagere sig.

Projektet vil bidrage med et online katalog (tekst, billeder og video) med nyskabende aktiviteter, der sammen med et afsluttende videndelings- og forankringsseminar kan inspirere andre skoler og biblioteker til at igangsætte samarbejde med fokus på deltagerdemokratisk dannelse, børns handlekompetence og deres demokratiske selvtillid.

Projektejer: Aarhus Bibliotekerne.
I projektets styregruppe indgår ledelsesrepræsentanter fra Aarhus Bibliotekerne, Silkeborg Bibliotekerne og VIA.
Projektleder: Asmund Bertelsen, leder af Aarhus Bibliotekernes strategiske indsats om demokrati.
Kontakt: ahb@aarhus.dk