IRIS: Kritisk refleksion, digital dannelse og handlekraft

Den mediepædagogiske ramme i IRIS indeholder en række essentielle værktøjer: Kritisk bevidsthed, produktiv læring og POV-metoden

IRIS ønsker at styrke børns, unges og voksnes kritiske sans, digitale dannelse og handlekraft i mødet med de nye digitale virkeligheder.

"I det kommende Film- og medieeksperimentarium findes alle forudsætningerne for at skabe effektiv læring, som kan bruges i alle folkeskolens fagområder: Det er top-motiverende, det er innovativt, det er teknologiforståelse, og det handler om det, alle gerne vil have fingrene i nu.(…) Der er så mange rige muligheder for at lære noget. Når man sender eleverne ned i sådan et miljø, så blomstrer de, og de kan kun lære af det."  

Thorbjørn Hartelius, Lærer, Kragelundskolen - efter at have deltaget i undervisningstilbuddet ”Mikroliv”, maj 2021 

Deltagerne opnår viden om forskellige værktøjer, så de er i stand til at handle på egen hånd, og de være kritisk, reflekterende i mødet med ny teknologi.

 

Produktionsoplevelserne er med til at adressere de problemstillinger, børn og unge står overfor såvel i deres eget liv som i forhold til de større samfundsmæssige dagsordener, indenfor f.eks. klima og demokratisk medborgerskab.

Vi arbejder udfra begrebet ”produktiv læring” og tager udgangspunkt i, at det kendte og nære fænger og fastholder unges produktions- og læringslyst. Vi bygger på de pædagogiske principper bag POV, som er en mediepædagogisk grundmetode.

Du kan læse mere om POV her: POV - en enkel metode til produktiv læring.

 

                                                     LÆS MERE OM IRIS