POV - en mediepædagogisk grundmetode

I IRIS labbet bruger vi POV som et fleksibelt værktøj i arbejdet med film. POV er en enkel metode til produktiv læring med film, målrettet elever og lærere fra 4.-10. klasse.

POV står for Point Of View, som betyder synsvinkel i mere end én forstand. 

POV-metoden er tilpasset skolevirkeligheden. Den har fokus på filmens sprog og det grundlæggende filmhåndværk. Og den tilgodeser elevernes perspektiv i læringsprocessen og i de færdige film.

Hvad handler POV-metoden om?

Praksis før teori – Eleverne skal så hurtigt som muligt i gang med det praktiske arbejde.

Efter en kort teoretisk introduktion kommer eleverne hurtigt i gang med henholdsvis praktiske øvelser og produktionsforløb. Vores erfaringer har nemlig vist, at den divergente læringstilgang – efter ’learning by doing’ princippet - er stærkt motivations- og læringsfremmende, idet eleverne nemmere kan forholde sig til filmteori og -analyse, når de kobles op på elevernes egne praktiske filmerfaringer.

Et forenklet forproduktionsforløb

Eleverne arbejder med begreber som ’plus’ og ’minus’ og ’vilje’ og ’modstand’ i udviklingen af historie og karakterer - i stedet for tidskrævende og upræcise storyboards og lange manuskripter. Eleverne videreudvikler deres filmfortælling under optagelserne.

Enkle dogmer – rammer, der strammer

I POV skal eleverne overholde 5 dogmer i deres film, og de få, enkle regler bidrager til at stilladsere, forenkle og skabe overblik over filmproduktionsprocessen. Samtidig er de med til at skabe et fælles filmsprog for lærere og elever. 

Konkret filmhåndværk

POV-metoden prioriterer praktisk arbejde med de grundlæggende filmbegreber og det konkrete filmhåndværk.

Formålet er at:

  • Fokusere på det der får filmscener til at fungere – Hvor stilles kameraet?, hvad skal være med i billedet? og hvordan skal de medvirkende agere foran kameraet?
  • Opkvalificere lærere og elevers færdigheder i brug af de filmiske udtryksformer.
  • Give filmene et filmsprogligt kvalitetsløft.

Løbende konstruktiv feedback – praksis, teori og læring går op i en højere enhed

Eleverne får feedback under hele filmproduktionsprocessen, fordi det er lettere at forholde sig til feedback, når den gives i forbindelse med produktionsprocessen. Den løbende, konstruktive feedback fremmer deres forståelse for filmens udtryks- og fortælleformer og er med til at sikre, at eleverne oplever at lykkes med deres film. Endelig styrker den elevernes fornemmelse for, hvornår de er i mål med deres filmprojekter.

Filmundervisning i øjenhøjde - elevproducerede filmeksempler

Der anvendes kun elevproducerede filmeksempler i POV, og det er med til at give eleverne realistiske, opnåelige mål, så eleverne lettere kan forstå og forholde sig til den filmskabende proces, de selv skal i gang med. Derudover illustrerer filmeksemplerne en virkelighed, som eleverne kender og kan identificere sig med.

Vil du vide mere?

Læs videre om POV her: POV - Filmskolen for lærere og elever.

Du kan også se et eksempel på, hvordan POV-metoden bliver brugt i IRIS undervisningstilbudet Mikroliv.

 

                                                    LÆS MERE OM IRIS