Lån SparOmeter/el-måler

SparOmeteret er en lille elmåler, der sættes i stikkontakten, og den viser dig hvor meget strøm køleskabet eller computeren bruger.

Sådan bruger du SparOmeteret/El-måleren

Sæt SparOmeteret i stikkontakten, og sæt derefter stikket fra elapparatet, du vil måle på, ind i SparOmeteret. SparOmeteret måler elforbruget og omregner forbruget til kroner. Det er forsynet med et programmeringstastatur, hvor du indtaster den pris, som dit lokale elselskab tager for en kilowatt-time (kWh).

SparOmeteret

  • viser elapparatets aktuelle elforbrug (målt i watt)
  • måler forbruget over tid (fx et døgn) i kWh
  • omregner forbruget til kroner per år

Hvis du vil måle et køleskab eller en fryser, er det en god idé at måle det samlede forbrug for mindst 24 timer. Det skyldes, at et køleskab eller en fryser ikke bruger strøm hele tiden men tænder og slukker i forhold til, hvor ofte det bliver åbnet, og hvor varmt der er i lokalet, hvor skabet står. Hvis du vil teste din vaskemaskine, bør du måle elforbruget ved forskellige vasketemperaturer. En vaskemaskine bruger en hel det strøm til at opvarme vandet, så elforbruget varierer alt efter, om du vasker ved 40° eller 60° C.

Med hensyn til dine elapparaters elforbrug viser SparOmeteret på få sekunder, hvor meget standbyforbruget på for eksempel en oplader eller en video belaster din elregning på et år. Det er svært helt at undgå standbyforbrug, men du kan sættes det en hel del ned ved at ændre lidt på de daglige vaner. I mange hjem går op til 10% af familiens elforbrug til standby-funktioner. Det bliver til mange penge i løbet af få år.

Lån en elmåler og få styr på familiens energiforbrug!

Følgende biblioteker har dette tilbud: