Projekt bogorm

Et samarbejde mellem frivilligorganisationen Home-Start og Aarhus Kommunes Biblioteker.

Projektet har til formål at bidrage til, at forældre – på trods af sociale, sygdomsmæssige eller andre udfordringer – kan være aktive i at fremme deres børns sproglige udvikling. Den frivillige familieven fra Home-Start tager en eller flere bogpakker fra biblioteket med hjem til familien for at støtte og motivere forældrene til at læse højt for deres børn. Familievennen informerer desuden forældrene om, hvordan de bedst kan stimulere deres børn via højtlæsning. Bogstart koordineres og spredes af frivillige bogorme i Home-Starts lokalafdelinger.

Målgruppen er børn i alderen 0-6 år.

I samarbejde med familievennen sammensætter biblioteket bogpakker der målrettes børnenes alder og interesse. Samtidig introduceres familierne til bibliotekets øvrige tilbud.

Afprøvning og udvikling af bogkonceptet forløber fra januar 2018 til udgangen af 2019, hvorefter konceptet spredes til samtlige lokalafdelinger i 2020-2021. Fra 2022 er konceptet en integreret del af den almindelige drift i bibliotekerne og i Home-Starts lokalafdelinger.

Kontakt:
Bente Kjærgaard benkj@aarhus.dk