Kulturhus Herredsvang

Projektbeskrivelse:

Kulturhus Herredsvang - Hasle Bibliotek og Medborgercenter i Kulturhus Herredsvang

Abstract:

Projektperiode: 10.07.2009 – 31.03.2012

Hensigten med projektperioden er, at der skabes sammenhængskraft mellem boligorganisationerne, kommunale tilbud, foreninger, frivillige samt forskellige projekter, der tilsammen bebor Kulturhuset Herredsvang og som skal servicere og udvide aktivitetsniveauet for borgerne i boligområdet Herredsvang. Dette foregår ved kompetenceudvikling af nuværende og kommende ansatte i huset, en løbende organisationsudvikling og -tilpasning. Borgerinvolvering er et vigtigt omdrejningspunkt i projektet og derfor foretages en kortlægning af borgernes ressourcer og interesser gennem en omfattende borgerundersøgelse mhp. aktivitetsudvidelse.

Projektet har 3 formål med hver sine målgrupper:

  1. Organisations- og kompetenceudvikling af Kulturhusets ansatte og frivillige
  2. Borgerinddragelse og kompetenceudvikling af borgerne
  3. Bæredygtige aktiviteter og foreningsdannelse


Projektorganisering:

  • Husmøder hver 14. dag – samt et Arbejdsmiljøudvalg
  • Styregruppemøder 3-4 gange årligt. Styregruppen består af 11 personer fra boligorganisationerne, Kulturhus og borgere fra området
  • Koordinerende møder ad-hoc mellem det Boligsociale arbejde og Områderleder for Lokalbibliotekerne Vest samt mellem det Boligsociale arbejde og projektleder af projekt Kulturhus Herredsvang

Projektpartnere:

  • Folkeinformation
  • Det Boligsociale Indsats
  • Andre funktioner i Kulturhuset: Café, butik, Tekstilværksted og computertilbud. Dertil kommer forskellige indsatser: kulturelle tilbud, projekter samt forenings- og kursustilbud samt rådgivninger

Projektet er støttet af:Styrelsen for Biblioteker & Medier, Borgerservice og Biblioteker, samt ved egenfinansiering fra Den Boligsociale Indsats og Hasle Bibliotek.

Projektets hjemmeside: ingen decideret – men følg med på www.aakb.dk/hasle samt www.aarhusvest.dk - Herredsvang