Informationskompetencer og de store opgaver i gymnasiet – i praksis

Projektbeskrivelse:

Abstract:

Projektet er et bidrag til styrkelse af bibliotekernes tilbud til gymnasierne i forbindelse med de store opgaver og af elevers/læreres informationskompetencer og et bidrag til udvikling af en best practice, der kan bruges i en evt. national strategi, der involverer DEFF, UVM og BM.

Målet med projektet er at styrke bibliotekernes spidskompetencer og kvalificere tilbuddet til gymnasierne mht. udvikling af informationskompetencer.

Desuden skal projektet styrke partnerskabet mellem biblioteker og gymnasier, samt kvalifikationerne i informationskompetence blandt lærer og elever på gymnasierne. Yderligere er projektets målsætning at reducere frafald fra gymnasierne og lette elevernes overgang til de videregående uddannelser.

Målgruppen er elever og lærere/retorer ved de almene gymnasier STX i Århus og SDUB's område samt bibliotekernes personale.

Da Aarhus Kommune i alt har 8 almene STX tager projektet udgangspunkt i 3 udvalgte ungdomsuddannelser i Århus, hvor de praktiske tiltag afprøves i løbet af projektperioden. Årsagen til udvælgelse af de 3 uddannelsessteder ses nødvendig, for at vi med de tildelte ressourcer, kan afprøve de praktiske tiltag bedst muligt. På baggrund af de erfaringer, som projektet giver, er det meningen af projektmodellen efterfølgende skal kunne tilbydes og implementeres på de øvrige ungdomsuddannelser.

Udover Viby Gymnasium som allerede er partner i projektet indgår Risskov Gymnasium og Aarhus Katedralskole som de udvalgte gymnasier i projektet. SDUB udvælger relevante samarbejdspartnere i deres område, hvor de kan afprøve de enkelte tiltag.

Projektet forventes afsluttet i starten af 2012


Projektorganisering:

Styregruppe

 • Britta Bitsch (Projektejer)
 • Susanne Iversen, ITK
 • Britta Hedegaard, Hovedbiblioteket
 • Susanne Gilling, Lokelabibliotekerne
 • Thomas Kaarsted, SDUB
 • Tine Secher Ørum, Viby Gym.

Projektgruppe

 • Karin Lund, ITK (Projektleder)
 • Mariette Krog Nilsson, Lokalbibliotekerne (Gymnasiemedarbejder)
 • Lisbeth Mærkedahl, Hovedbiblioteket
 • Michael Høyer-Nielsen, Hovedbiblioteket
 • Karin Ørsted Jensen, Lokalbibliotekerne
 • Kirsten Iversen, Lokalbibliotekerne
 • Tonny Hornbæk, SDUB
 • Helga Mikkelsen, Viby Gym.


DEFF bidrager på udvalgte områder f.eks. inddrages de ved start og afslutning af projekt.

På baggrund af krav fra Styrelsen for Bibliotek og Medier skal Biblioteksforeningen for de Almene Gymnasier (B.A.G) inddrages. Det er derfor blevet aftalt med B.A.G, at de deltager med observatørstatus igennem projektet


Projektpartnere:

Aarhus Kommunes Biblioteker (LB, HB, ITK), Viby Gymnasium, Syddansk Universitetsbibliotek


Projektet er støttet af:

Styrelsen for Bibliotek og Medier


Kontakt:

Projektejer Britta Bitsch bbi@aarhus.dk tlf: 89 40 95 01

Projektleder Karin Lund karlu@aarhus.dk tlf: 89 40 94 42