IMS – Intelligent materialeStyring

IMS skal gøre det lettere at finde bibliotekets materialer og samtidig mindske transporten af materialerne mellem bibliotekerne.

Projektbeskrivelse:

Formål:
Projektet har til formål at indføre et it-baseret lagerstyringssystem, som vi kender fra industrien og dagligvarebutikkerne, der i videst mulige omfang automatiserer bibliotekernes materialelagring og
-håndtering, sporing og transport samt skaber fleksible rapporteringsmuligheder.
Systemet skal derved give brugeren lettere adgang til bibliotekernes materialer, og skabe bedre vilkår for personalets arbejde i biblioteket.

Mål:
IMS fungerer som et supplement til bibliotekernes eksisterende bibliotekssystem. Med IMS vil bibliotekerne være i stand til præcist at identificere, hvor et enkelt eller flere materialer befinder sig. IMS vil skabe mere gennemsigtighed i materialeflowet, end tilfældet er i dag. Denne gennemsigtighed vil bl.a. afhjælpe unødigt ressourceforbrug i forhold til at fremfinde materialer og transportere materialer mellem bibliotekerne.

Projektet har som mål at minimere ressourceanvendelse i logistikarbejdet i og imellem biblioteker, skabe bedre service til kunderne samt skabe mere tid og rum til præsentation og formidling - til glæde og gavn for både bibliotekets kunder - og de ansatte.

Projektorganisering:
Projektleder:
Rasmus Rendtorff, Københavns Kommune

Styregruppe:
Olga Brüniche-Olsen, Københavns Kommune
Jens Ingemann, Københavns Kommune
Jens Steen Andersen, Københavns Kommune
Troels Vestergaard, Aarhus Kommune
Britta Bitsch, Aarhus Kommune
Henrik Tøttrup, Tårnby

Organisatorisk implementering:
Organisatorisk projektleder Mads Bie, Københavns Kommune
Organisatorisk projektleder Carsten Hammershøi, Aarhus Kommune

Teknisk Implementering:
Teknisk projektleder Jan Witt Jensen, Københavns Kommune
Teknisk projektleder Per Kjær, Aarhus Kommune

Projektpartnere:
Københavns Kommune
Aarhus Kommune
Lyngsøe Systems

Projektet er støttet af:
Fonden for Velfærdsteknologi

Kontakt:
Aarhus Kommune
Britta Bitsch
Tlf. 29204517