Fra medarbejder til medfortæller

Projektbeskrivelse:

Abstract:

Projektets målsætning er at gøre ”medarbejdere til medfortællere”, og ”medborgere til medproducenter” ved hjælp af innovativ kommunikationsteknik. I første omgang skal projektdeltagerne lære at benytte 3G kameramobiler til at optage fotos, videoklip, lydfiler og speaks m.m., som de bagefter via kameramobilen uploader til www.aakb.dk .

Projektets delmål er bl.a: 

  • At udarbejde en ”drejebog” for, hvordan det sikres, at alle de informationer, som lægges ud på www.aakb.dk  formidles via det bedst egnede medie.
  • At arrangere kurser i nye digitale formidlingsformer som f.eks. lyd, billede, video, flash, mobiltelefoner m.m., som sikrer at institutionens ansatte kan udvikle sig fra ”medarbejdere til medfortællere”
  • At udvikle ideer til nyt indhold og nye formater på www.aakb.dk , som kan tiltrække nye og ikke mindst unge brugere.


Projektplan:

1. Halvår 2006: Start og research på ”state of the art” vedrørende etablering, optagelse og integrationen af flermedielle digitale kommunikationsformer som foto, lyd, video, mob- og weblogs på danske hjemmesider.

2. Halvår 2006: Udvikling og afholdelse af kurser i flermediel formidling for 6 – 8

ÅKB-medarbejdere, samt udvikling af en ”drejebog” til en fleksibel og kvalificeret flermediel kommunikationsform i biblioteksverdenen

Produktion og offentliggørelse af min. 25 nyheder / budskaber produceret v.h.a. mobile kommunikationsværktøjer, hvori indgår digitale fotos, lyd, video eller grafik  

1. Halvår 2007: Inddragelse og uddannelse af 6 -8 lokale brugere i anvendelsen af de nye flermedielle kommunikationsformer, som skal sætte dem i stand til at udvikle sig ”fra borgere til bidragydere” på bibliotekets hjemmeside.

Produktion og offentliggørelse af min. 25 nyheder / budskaber produceret v.h.a. mobile kommunikationsværktøjer, hvori indgår digitale fotos, lyd, video eller grafik.

2. Halvår 2007: Opsamling af projektets resultater samt afholdelse af konference med online flermediel formidling af såvel medarbejdernes som borgernes resultater og produktioner. Evaluering og afrapportering af projektets overordnede ide om udviklingen af et koncept som kan gøre ”medarbejdere til medfortællere” og ”medborgere til medproducenter”.

Projektorganisering:

Projektet afvikles i regi af Borgerservice og Biblioteker i Aarhus Kommune:

Projektgruppe:

Jens Yde, Aarhus Kommunes Biblioteker;

Kirsten Kaae, Aarhus Kommunes Biblioteker;

Rasmus Berg, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune;

Søren Holm, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune;

Kate Einsbohr, Aarhus Kommunes Biblioteker;

Per Hesselbjerg, Aarhus Kommunes Biblioteker;

Jane Kunze, Aarhus Kommunes Biblioteker


Følgegruppe:

TDC

Nokia

www.albinogorilla.dk

www.flix.dk forventes inddraget i projektet


Projektleder:

Henrik Fink Isaksen, Borgerservice og Biblioteker, Århus Kommune

Projektpartnere:

www.albinogorilla.dk

TDC

Nokia

Projektet er støttet af:

Biblioteksstyrelsen


Kontakt:

Henrik Fink Isaksen hfi@bib.aarhus.dk

Tlf: 89 40 94 71