DYRK! dit bibliotek

Projektbeskrivelse


Under overskriften: bæredygtighed, dannelse og empowerment, vil unge i samarbejde med biblioteket udvikle og bygge et eksperimenterende uderum med elementer af ’Urban gardening’, ’before I die - wall’ og ’open air library’.

Projektet har til formål at skabe et vedkommende aktivitets- og mulighedsrum med de unge, hvor klima, bæredygtighed og genbrug er styrende temaer, i det, der i dag er Risskov Biblioteks have. Unge gives her mulighed for at indtage rum, skabe aktiviteter, lave og indgå i fællesskaber og interagere med biblioteket i en ramme, der er større end arealet på matriklen.

Unge medborgere i Aarhus Nord bliver på den facon first-movers i Risskov Biblioteks udvikling mod at blive medborgercenter.
 

Projektets partnere

Fritids- og Ungdomsklubber i Aarhus Nord, Grenåvej Øst – ’De Nye Unge’

Egå Produktionshøjskole

Studenterhus Aarhus

Risskov Gymnasium

KRAFT

Kultur, Natur og fritid Ringkøbing-Skjern Kommune

ArtEpi

De grønne guider i Aarhus

Risskov Skole
 

Projektet støttes af

Kulturstyrelsen, Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker, Indsatsområdet biblioteksbetjening af unge.

Bevillingen er givet med følgende begrundelse:

Projektet tænker ud af de fysiske rammer for et bibliotek og vil udvikle et behovsorienteret mulighedsrum – et medborgercenter, ved at overgive bibliotekets udearealer til de unge. Projektet har en utraditionel tilgang til de unge og vil med empowermenttanken give de unge ejerskab til begreber som klima, bæredygtighed og medborgerskab.


Varighed

Projektet løber fra 1. februar 2013 til og med august 2014 og har til huse på Risskov Bibliotek, Fortebakken 1, 8240 Risskov, tlf. 8940 9600


Projektorganisering

Projektejer: Inge Daugaard inda@aarhus.dk

Projektleder: Annette Harlis Thorgård aht@aarhus.dk 6192 9052

Projektmedarbejder: Helene Bruhn Schvartzman hsc@aarhus.dk 3123 4466


Kontakt

Projektleder: Annette Harlis Thorgård

aht@aarhus.dk

Tlf. 6192 9052


Facebookprofil

https://www.facebook.com/dyrk.ditbibliotek

 

Projektets blog

http://dyrkditbibliotek.blogspot.dk/

 

 

 

Kulturstyrelsens Projektbank

http://www.kulturstyrelsen.dk/institutioner/biblioteker/tilskud-og-puljer/projektbanken/

 

Søg [DYRK! dit bibliotek]s pulje om penge til dit eget projekt om bæredygtighed

Er du interesseret i at se og læse projektets Idekataog, så send en mail til aht@aarhus.dk