Circle Computer Club

Projektbeskrivelse:

Abstract:

Formål: Cirkel Computer-Clubs intention er, at børn og unge gennem strukturerede undervisningsforløb skal blive fortrolige med ny teknologi. De får muligheden for at udtrykke sig kunstnerisk og kommunikativt ved hjælp af teknologien. Desuden fokuseres der i projektet på udvikling af børn og unges sociale kompetencer ved at iværksætte samarbejde på tværs af lokalsamfundene. Det er hensigten, at underviserne dels skal være personer med en IT-uddannelse, kreativ eller kunstnerisk uddannelse, dels frivillige borgere, dels børnene selv. Der lægges vægt på brugerstyring, hvorfor projektet efter opstart med strukturerede udbudte kursusforløb fortsætter på basis af brugernes behov og ønsker. Herudover dannes læringscirkler mellem børn og unge fra de forskellige Cirkel Computer Clubs. Endelig afsættes der i projektet et beløb til afledte aktiviteter som følge af, at brugerne og borgerne har stor indflydelse på aktiviteterne.


Målgruppe:

Børn i alderen 10-13 år.


Projektperiode:

Projektet forventes afsluttet med udgangen af 2007

Projektorganisering:

Styregruppen:

Afdelingsleder Kirsten Iversen . Højbjerg Bibliotek, Aarhus Kommunes Biblioteker;

Afdelingsleder Jette Sinding Rasmussen, Viby Bibliotek, Aarhus Kommunes Biblioteker;

Afdelingsleder Lone Hedelund, Gellerup/Hasle Bibliotek, Aarhus Kommunes Biblioteker; Hanne Algot Jeppesen, Medieværkstedet – Huset;

Nemat Househmand, IT-guide-foreningen;

Konsulent Vibeke Ingerslev, Børn og Unge, Aarhus Kommune;

Projektkoordinator Kirsten Dyhrberg Grønne, Hasle Bibliotek, Aarhus Kommunes Biblioteker;

Projektleder Susanne Gilling, Risskov Bibliotek, Aarhus Kommunes Biblioteker

Projektgruppen:

Projektleder Susanne Gilling, Risskov Bibliotek, Aarhus Kommunes Biblioteker;

Projektkoordinator Kirsten Dyhrberg Grønne, Hasle Bibliotek, Aarhus Kommunes Biblioteker;

Louise C. Birket-Smith, Risskov Bibliotek, Århus Kommunes Biblioteker;

Birgitte Diemer Sørensen, Trige Kombi-Bibliotek, Aarhus Kommunes Biblioteker;

Ruth Kathrine J. Kristoffersen, Viby Bibliotek, Aarhus Kommunes Biblioteker;

Per Hesselbjerg, Højbjerg Bibliotek, Aarhus Kommunes Biblioteker;

Advisory Board:

Lars Mattson, Management konsulent;

Konsulent Poul Tang, JCVU Center for Undervisningsmidler;

Hanne Algot Jeppesen, Medieværkstedet, Huset;

Anne Line Svelle, Børnekulturhuset;

IT-konsulent Jannik Mulvad, Hovedbiblioteket, Aarhus Kommunes Biblioteker;

Marie Louise Overgaard, Hovedbiblioteket, Aarhus Kommunes Biblioteker;

Projektkoordinator Kirsten Dyhrberg Grønne, Aarhus Kommunes Biblioteker;

Projektleder Susanne Gilling, Risskov Bibliotek, Aarhus Kommunes Biblioteker

Projektpartnere:

Børn og Unge, Aarhus Kommune

Multimedieværkstedet, Huset

IT-Guideforeningen

Projektet er støttet af:

Biblioteksstyrelsen

Bill & Melinda Gates Faundation

Aarhus Kommunes Bibliotekers Udviklingspulje


Kontakt:

Kirsten Dyrberg Grønne sgi@bib.aarhus.dk

Tlf: 89 40 96 01