Den sidste nadver

Klassisk musik til påsken

31.03.23
Påsken er – som julen - et musikalsk højdepunkt i kirkeåret. Men hvor julens musik er båret af glæde og ”Hallelujah”, bærer påskens musik på lidelse, sorg, kontemplation – og fortrøstning.

Lidelseshistorien har gennem tiderne inspireret til vidt forskellige musikalske tolkninger – fra middelalderens gregorianske sang med bestemte tekst- og musikdele til de enkelte dage i påskeugen frem til den nyere tids komponister, der eksperimenterer med klang og form.

Påskens musik kommer hele følelsesregisteret rundt: fra dyb inderlighed til storladen patos.

De kendteste værker knyttet til påsken er nok de store passioner af Bach: Matthæuspassion og Johannespassion, Haydn: De syv ord på korset og Dvorák: Stabat mater, men der er mange andre.

Meget mere påske

Hvis du har lyst til at lytte til højtidens toner, kan du konsultere materialelisten herunder, hvor vi har samlet et udvalg af kendt og mindre kendte musik med relation til påsken.

Du kan også fordybe dig i Påskemusikkens ABC og 5 påskeklassikere på DR, eller om Påskemusik - dengang og nu på Bibzoom.

Rigtig glædelig påske!

Materialer