Uopfordret ansøgning

03.06.20
Ved stillingsledighed i bibliotekerne annonceres der efter gældende praksis i jobportaler, dog kontaktes Jobcenteret i forbindelse med vikariater af kortere varighed.

Den nævnte praksis om opslag af ledige stillinger betyder, at vi i bibliotekerne ikke gør brug af uopfordrede ansøgninger.