Legepladsen inspiseres

Team Bygning

I team bygning arbejdes der med et væld af forskellige opgaver indenfor vedligehold, udvikling og drift af bibliotekernes bygninger. Se eksempler på forskellige opgavetyper nedenfor.

Tavler inspiceres

Eltavler inspiceres.

Solceller

Taget og solcellerne på Dokk1 inspiceres før vedligehold.

Stoleopsætning

Der gøres klar til et arrangement. Stole mv. sættes op.

Brandveje

Brandvejene studeres, så arrangementsopsætninger overholder evakueringsreglerne.

Teknikvogn

Det rullende værksted er med, når der arbejdes i ét af vores 18 lokale biblioteker i Aarhus.

Banner tages ned

Banner tages ned, da litteraturfestivalen LITX, er overstået.

Palleløfter

Palleløfteren er ofte i brug til at sætte ting på plads.

Tage rengøres

Bogsorteringsanlægget "Tage" støvsuges og vedligeholdes.

Varmerør

Der testes sprinkleranlæg.

Filtrene tjekkes

Filtrene i Dokk1's havkølingsanlæg renses.

Elevator

Der swipes nøglekort og køres i elevator mange gange i løbet af en dag:-)

Dækket rengøres

Legepladserne og områderne omkring Dokk1 holdes rene.

Computeren er uundværlig

Computeren er et uundværligt redskab igennem dagens opgaver.