BOGglad i Aarhus

15.02.22
Masser af bøger til børn i dagtilbud

Projekt ”BOGglad Aarhus” er et samarbejde mellem Aarhus Bibliotekerne og Børn & Unge Aarhus (afdeling Pædagogik Undervisning og Fritid), hvor børn i 13 daginstitutioner får leveret bøger til brug i institutionerne. Ideen er, at litteraturen skal være et naturligt og lystbetonet tilbud samt en del af hverdagen i dagtilbuddene på lige fod med de øvrige aktiviteter, der tilbydes. Udvælgelse af bøgerne foregår i samarbejde mellem den enkelte daginstitution og det lokale bibliotek. Udover et samarbejde omkring udvælgelse, er der i projektet også timer til, at det lokale bibliotek afholder to arrangementer i dagtilbuddet samt får besøg af dagtilbuddet to gange på biblioteket til et arrangement.

Projektet afvikles over 2 år (start januar 2022-december 2023) med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsens pulje ”BOGglad”. I projektet deltager 13 daginstitutioner som samarbejder med Lystrup Bibliotek, Trige Kombi-Bibliotek, Sabro Bibliotek, Viby Bibliotek, Højbjerg Bibliotek og Bavnehøj Bibliotek.

I første halvår 2022 modtager daginstitutionerne deres bogpakke bestående af bøger, der er kvalificeret af projektdeltagerne på baggrund af samarbejde med daginstitutionerne. Efterfølgende afholdes arrangementer på biblioteket samt i daginstitutionen der støtter op om den nye bogsamling. Udover at projektet tilgodeser børnene i de 13 daginstitutioner indsamles erfaring omkring samarbejde mellem bibliotekerne og daginstitutioner. Disse erfaringer videreformidles til kommunens resterende daginstitutioner.

Er du interesseret i at vide mere om projektet, kan du kontakte Nina Sif Tønder tnis@aarhus.dk